toksykologia współczesna co to znaczy
Co znaczy Toksykologia współczesna?. Co to jest codziennym, lecz stosunkowo rozwoju cywilizacji.

Czy pomocne?

Toksykologia współczesna

Definicja z ang. Toxicology contemporary, z niem. Toxikologie zeitgenössischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,996 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.66 kg
Zagadnienia: toksykologia współczesna
ISBN: ISBN 83-200-3128-1
Opis: Trucizny od dawna towarzyszyły człowiekowi w życiu codziennym, lecz stosunkowo rozwoju cywilizacji znacznie rozszerzyło się ich działanie na organizm człowieka. Współczesna nauka zajmuje się toksykologią poszczególnych związków chemicznych i ich wykorzystaniem w praktyce. te zagadnienia w Toksykologii współczesnej omawiają prof. W. Seńczuk i współautorzy, uwzględniając najnowszy stan wiedzy i normy i standardy prawne obowiązujące w Polsce po wejściu do UE. W publikacji omówiono między innymi: - Losy trucizn w organizmie - Systemy ich toksycznego działania - Toksykologię środowiska, żywności, przemysłową i sądowo-lekarską - Bojowe środki trujące (zagrożenie atakami terrorystycznymi) - Pomoc w ostrych zatruciach - Problematykę bezpieczeństwa chemicznego (mającą aktualnie zasięg ogólnoświatowy) Autorzy są wybitnymi specjalistami w dziedzinie problematyki toksykologicznej, z sporym doświadczeniem w pracy naukowej. Działalność zawodowa wielu z nich związana jest z związana jest ze strukturami UE, co gwarantuje utrzymanie światowego poziomu merytorycznego podręcznika. Podręcznik jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów akademii medycznych, a lekarzom i farmaceutom i osobom zawodowo stykającym się z tokstykologią niewątpliwie pomoże rozszerzyć i uregulować wiedzę z tej dziedziny. Gdyż podstawowe problemy toksykologii autorzy przedstawili w bardzo przystępny sposób dla Czytelnika nieprofesjonalisty, książkę adresuje się również do szerokiego grona odbiorców, w szczególności iż wszyscy stykamy się na co dzień z substancjami trującymi, a poznanie ich właściwości toksycznych i sposobów działań zapobiegawczych może okazać się bardzo przydatne w praktyce.
Spis treści:
 • Toksykologia - rys historyczny
 • Toksykologia - zakres działania i kierunki rozwoju
 • Trucizny, zatrucia i ich powody
 • Czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków
 • Absorpcja, dystrybucja, biotransformacja i wydalanie trucizn
 • Interakcje ksenobiotyków
 • Systemy działania toksycznego
 • Toksykometria
 • Zatrucia lekami
 • Toksyczność substancji uzależniających
 • Toksyczność metali i półmetali (metaloidów)
 • Toksyczność niemetali i ich związków nieorganicznych
 • Toksyczność rozpuszczalników
 • Toksykologia pestycydów
 • Toksyczność tworzyw sztucznych
 • Bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych
 • Problemy toksykologiczne powiązane z żywnością
 • Toksykologia środowiskowa
 • Toksykologia przemysłowa
 • Toksykologia sądowa
 • Trucizny pochodzenia zwierzęcego
 • Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego
 • Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
 • Bojowe środki trujące
 • Bezpieczeństwo chemiczne - podstawowe zasady
 • Pierwsza pomoc w ostrych zatruciach
 • Skróty i akronimy
 • Glosariusz
 • Załączniki
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na T .