toksykologia co to znaczy
Co znaczy Toksykologia?. Co to jest działania trucizn na żywy organizm zarówno w aspekcie.

Czy pomocne?

Toksykologia

Definicja z ang. Toxicology, z niem. Toxikologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,888 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.33 kg
Zagadnienia: toksykologia
ISBN: ISBN 83-200-2648-2
Opis: W książce opisano podstawowe zagadnienia dotyczące działania trucizn na żywy organizm zarówno w aspekcie teoretycznym, praktycznym, jak i prawnym. Omówiono losy trucizn w organizmie, systemy działania toksycznego, czynniki warunkujące toksyczność, toksykometrię i podstawy leczenia zatruć. Przedstawiono toksykologię poszczególnych grup związków chemicznych i problemy toksykologiczne środowiska człowieka. Profesjonalnie przygotowana publikacja umożliwia poznanie źródeł występowania substancji toksycznych w otoczeniu człowieka i sposobów działań zapobiegawczych. Autor przedstawia problemy toksykologii w sposób przystępny dla Czytelnika nieprofesjonalisty. Osoby zawodowo stykające się z toksykologią rozszerzą i ugruntują własną wiedzę w tej dziedzinie. Podręcznik jest przeznaczona dla studentów AM i wszystkich osób zainteresowanych problematyką toksykologiczną.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I: TOKSYKOLOGIA OGÓLNA
 • 1. Rys historyczny, współczesne uwarunkowania rozwoju toksykologii
 • 2. Kierunki rozwoju toksykologii. Zakres działania
 • 3. Trucizny, zatrucia i ich powody
 • 4. Czynniki warunkujące toksyczność
 • 5. Losy trucizn w organizmie
 • 6. Problematyka łącznego działania ksenobiotyków
 • 7. Systemy działania toksycznego
 • 8. Toksykometria
 • 9. Podstawy leczenia zatruć
 • 10. Bezpieczeństwo chemiczne - rozwiązania prawne
 • CZĘŚĆ II: TOKSYKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
 • 11. Toksykologia leków
 • 12. Toksykologia środków uzależniających
 • 13. Metale i metaloidy
 • 14. Niemetale i ich połączenia nieorganiczne
 • 15. Toksyczność rozpuszczalników
 • 16. Toksykologia pestycydów
 • 17. Toksyczność tworzyw sztucznych
 • 18. Toksyczne działanie preparatów i artykułów gospodarstwa domowego i kosmetyków
 • 19. Toksykologia żywności
 • 20. Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
 • 21. Toksykologia przemysłowa
 • 22. Toksykologia środowiskowa
 • 23. Toksykologia trucizn pochodzenia zwierzęcego
 • 24. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego
 • 25. Glosariusz

Czym jest znaczenie w Słownik na T .