toksyna botulinowa praktyce co to znaczy
Co znaczy w praktyce lekarskiej - dystonie?. Co to jest Miejscowe wykorzystywanie toksyny.

Czy pomocne?

Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej - dystonie, spastyczność i inne wskazania do leczenia

Definicja z ang. Botulinum toxin in medical practice - dystonia, spasticity and other indications for treatment, z niem. Botulinumtoxin in der medizinischen Praxis - Dystonie, Spastik und andere Indikationen für die Behandlung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,128 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: toksyna botulinowa praktyce
ISBN: ISBN 83-88063-82-0
Opis: To jest książka bardzo potrzebny i bardzo dobrze napisany. Miejscowe wykorzystywanie toksyny botulinowej w leczeniu zaburzeń dystonicznych, przyjęte początkowo z obawami i niedowierzaniem, okazało się niezwykle skuteczne, szybko się rozpowszechniło (mimo iż jest kosztowne, a pozytywny sukces regularnie przejściowy) i wkrótce objęto także inne wskazania. Niezwykła "kariera" tej sposoby wynika z kilku przyczyn, lecz przede wszystkim z faktu, iż dzięki miejscowego aplikowania toksyny botulinowej można - co najmniej przejściowo ( lecz zwykle na czas dłuższy) - ulżyć (usunąć symptomy) w wielu sytuacjach, uważanych dawniej za nieuleczalne. Podręcznik Profesora Domżała, który posiada w tym zakresie znaczne swoje doświadczenie, wychodzi naprzeciw tym praktycznym potrzebom i wyzwaniom. I tj. kluczowy cel wydania tej książki. Ma ona służyć (jak słusznie pisze sam Autor) lekarzom praktykom jako przewodnik w codziennej pracy. Cel ten został zrealizowany z pełnym powodzeniem. (...) Sposób ujęcia tematu odpowiada kompletnie celom praktycznym. Treść pozbawiona jest zawiłych i zbędnych rozważań, balastu teoretycznych szczegółów i roztrząsań. Styl jest jasny, przejrzysty i przystępny, a opisy praktycznych manipulacji i ryciny łatwe do zrozumienia i przyswojenia. Precyzyjnie skonstruowany skorowidz ułatwia doraźne korzystanie w wybranych sytuacjach. (...)
Spis treści:
 • I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 1. Rys historyczny
 • 2. Toksyna botulinowa A (TBA)
 • 3. Immunizacja i oporność na leczenie
 • 4. Symptomy niepożądane
 • 5. Przeciwwskazania
 • 6. Preparaty toksyny botulinowej typu A (TBA) i przygotowanie do wstrzyknięcia
 • II. CZĘŚĆ KLINICZNA
 • 1. Dystonie
 • 1.1. Kurcz powiek (blepharospasmus)
 • 1.2. Zespól Meige'a, dystonia segmentarna twarzowo-żuchwowo-językowo-szyjna (syndroma Meige, dystonia facio-mandibulo-linquo-cervicalis)
 • 1.3. Dystonia ustno-żuchwowo-jezykowa (dystonia oro-mandibulo-linqualis}
 • 1.4. Dystonia krtaniowa, dysfonia (dystonia laryngealis, dysphonia}
 • 1.5 Zgrzytanie zębami, bruksizm (bruxismus)
 • 1.6 Dystonia szyjna, kręcz karku (torticollis spasmodicus)
 • 1.7 Dystonie kończyn górnych
 • 1.8 Dystonie kończyn dolnych
 • 1.9. Dystonia połowicza (hemidystonia)
 • 1.10. Dystonie uogólnione (dystoniae generalisatae)
 • 2. Choroba tików, choroba Gilles de la Tourette'a
 • 3. Połowiczy kurcz twarzy (hemispasmus faciei, z angielskiego: hemifacial spasm)
 • 4. Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis)
 • 5. Zespól nerwu uszno-skroniowego, zespól Łucji Frey (syndroma nervi aimculo-temporale}
 • 6. Zez (strabismus)
 • 7. Oczopląs (nystagmus)
 • 8. Zespół suchego oka
 • 9. Spastyczność (spasticitas)
 • 10. Pęcherz neurogenny
 • 11. Anizm
 • 12. Uporczywe zaparcie (obstipatio)
 • 13. Szczelina odbytu (fissura ani)
 • 14. Pochwica (vaginismus)
 • 15. Achalazja przełyku
 • 16. Ból przewlekły
 • 16.1. Fibromialgia (fibromyositis}
 • 16.2. Ból mięśniowo-powięziowy ( z angielskiego: myofascialpain syndrome - MPS,fasciomialgia)
 • 16.2.1. Zespoły pojedynczych mięśni
 • 16.2.2. Zespoły z konfliktem mięśniowo-nerwowym
 • 16.3. Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy (odruchowa dystrofia współczulna i kauzalgia)
 • 16.4. Ból głowy napięciowy, zwykły, przewlekły, codzienny ból głowy (cephalea chronica, ( z angielskiego: tension headache)
 • 16.5. Migrena (hemicrania)
 • 16.6. Ból głowy Hortona, klasterowy ból głowy (hemicrania Hortoni, ( z angielskiego: cluster headache}
 • 17. Nadmierna potliwość (hyperhidrosis)
 • 18. Ślinotok
 • 19. Zmarszczki
 • 20. Inne możliwe wskazania

Czym jest znaczenie w Słownik na T .