tożsamość człowieka co to znaczy
Co znaczy Tożsamość człowieka?. Co to jest serii Psychologia Osobowości, przygotowanym w Zakładzie.

Czy pomocne?

Tożsamość człowieka

Definicja z ang. The identity of the man, z niem. Die Identität des Mannes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,271 str., Wymiary: 160*230 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: tożsamość człowieka
ISBN: ISBN 83-233-1416-0
Opis: Tom zatytułowany Tożsamość człowieka jest już czwartym z serii Psychologia Osobowości, przygotowanym w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ. Poprzednie tomy to kolejno: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Niektóre zagadnienia z psychologii osobowości, Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, definicja tożsamości występuje w kontekście dwu najważniejszych dla człowieka relacji: stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, czyli zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na specjalny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej strony, z jego swoją psychofizyczną i moralną kondycją (self identity) z drugiej zaś - na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej albo bardziej świadomych postawach wobec zaznaczonych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura. Problematyka tożsamości - rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej - komplikuje się dodatkowo poprzez obecność problemu podmiotu i poprzez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie. Jak poprzednie, tak i ten tom ma charakter autorski, co znaczy, iż autorzy zawartych w nim tekstów, odwołując się do współczesnej literatury przedmiotu, prezentują niektóre problemy z perspektywy własnych zainteresowań i poszukiwań badawczych, wyznaczonych przyjętą orientacją teoretyczną. Tom Tożsamość człowieka nie przedstawia więc problematyki tożsamości w sposób wyczerpujący, ukazuje z kolei obecnie możliwe kierunki refleksji i badań.
Spis treści:
 • 1. Specyfika psychologicznego ujmowania tożsamości
 • 2. Podmiotowość a tożsamość
 • 3. Tożsamość a poczucie tożsamości
 • 4. Psychologiczna problematyka maski
 • 5. Pamięć autobiograficzna
 • 6. Paula Ricoeura koncepcja tożsamości narracyjnej
 • 7. Narracyjna ujęcie "Ja" na tle innych sposobów jego ujmowania
 • 8. Transpersonalna koncepcja tożsamości
 • 9. Rola rytuałów przejścia w tworzeniu się tożsamości w okresie dorastania
 • 10. "Dźwięk, który nie jest nawet cząstką ciebie"- imię a tożsamość
 • 11.Obraz świata w procesie tworzenia się tożsamości: światopogląd i ideologia
 • 12. Odraczanie decyzji o tożsamości: problemy z dojrzałością emocjonalną jako powód przedłużania moratorium
 • 13. Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Trud rozwoju ku tożsamości i osobowości

Czym jest znaczenie w Słownik na T .