Psychologicznych testów rzetelność i trafność

Trafność i rzetelność testów psychologicznych

Tytuł książki w oryginale: Trafność i rzetelność testów psychologicznych
  Trafność i rzetelność testów psychologicznych
Autor (autorzy): Jerzy Brzeziński
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,495 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.86 kg
ISBN: ISBN 83-60083-17-7
Opis: ''Psycholog, jeśli nie chce spełniać tylko funkcji kogoś, kto posługuje się testem - tak, jak uczeń, który nie rozumiejąc obcojęzycznego tekstu, ładnie go odczytał - musi zgłębić nie tylko podstawy teoretyczne, decydujące o naukowej sensowności testu, ale również jego założenia modelowe oraz wynikające z nich ograniczenia. (...) Psycholog powinien też świadomie dobierać testy do rozwiązywanego problemu diagnostycznego. To zaś oznacza, że powinien on dobrze poznać sam test oraz zrozumieć jego powiązania z określoną teorią psychologiczną i psychometryczną. ze wstępu prof. Jerzego Brzezińskiego Wybór tekstów poświęconych metodologii, dokonany przez Jerzego Brzezińskiego, jest nadzwyczaj dobrze przemyślanym zbiorem najważniejszych - a przy tym najbardziej pomocnych dla studenta zainteresowanego tworzeniem testów - artykułów na temat trafności i rzetelności. Znajdują się tu zarówno prace historyczne, jak i współczesne opracowania. Większość z nich dotychczas nie była dostępna w języku polskim, a bez wątpienia okażą się one znakomitą lekturą dla studentów i psychologów, którzy chcą posługiwać się testami w sposób bardziej świadomy. Aby w pełni zrozumieć, a w konsekwencji sensownie konstruować i stosować testy psychologiczne oraz interpretować ich wyniki, należy spojrzeć na test psychologiczny i na jego wynik z dwóch perspektyw. Pierwsza to perspektywa diagnostyczna, druga zaś – psychometryczna. I test, i jego wynik muszą być oglądane komplementarnie - z obu tych perspektyw. Nie można dostatecznie dobrze zrozumieć współczesnej, odwołującej się do testów, praktyki diagnostycznej bez prześledzenia drogi rozwoju psychometrii. Umożliwia to właśnie prezentowana książka będąca zbiorem klasycznych prac powstałych w okresie ostatniego półwiecza. Te wybitne teksty, autorstwa między innymi: J. P. Guilforda, L. J. Cronbacha, R. M. Guiona, S. Messicka czy D. T. Campbella, wywarły wyraźne piętno na rozwoju tej dziedziny i nadal - mimo upływu czasu - są chętnie cytowane przez psychologów.
Spis treści:
  • 1. Teoria testów psychologicznych 2. Rzetelność i trafność pomiarów 3. Tworzenie testu 4. Teoria estymacji rzetelności testu 5. Współczynnik alfa a struktura wewnętrzna testów 6. Wprowadzenie do teorii odpowiedzi na pozycje testu 7. O trynitarnej doktrynie trafności 8. Ustalanie trafności testu 9. Trafność oceny psychologicznej 10. Trafność teoretyczna testów psychologicznych 11. Analiza trafności zbieżnej i różnicowej za pomocą macierzy wielu cech - wielu metod 12. Trafność testu a etyka oceny

Pozostałe książki medyczne na literę T.

Książki o zbliżonej tematyce:

Psychologicznych testów rzetelność i trafność