transplantacja prawie polskim co to znaczy
Co znaczy Transplantacja w prawie polskim?. Co to jest monografią dotyczącą problematyki.

Czy pomocne?

Transplantacja w prawie polskim

Definicja z ang. Transplantation in the Polish law, z niem. Transplantation im polnischen Recht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,126 str., Wymiary: 145*205 mm
Zagadnienia: transplantacja prawie polskim
ISBN: ISBN 83-7211-128-X
Opis: Publikacja ta jest pierwszą w Polsce cywilistyczną monografią dotyczącą problematyki transplantacji - coraz częściej dyskutowanej, często jeszcze kontrowersyjnej. Autor dokładnie i wszechstronnie omawia te interesujące zagadnienia, zaznaczając przy tym wyraźnie własne poglądy. Dodatkowym atutem pracy jest dołączony do niej bogaty wybór literatury prawniczej i medycznej. Adresowano ją raczej do lekarzy, prawników, studentów, a również do osób praktycznie zainteresowanych prawem medycznym. Autor już opracowuje drugą część pracy, związaną z karnymi aspektami transplantacji.
Spis treści:
 • 1. Zagadnienia transplantacji w medycynie klinicznej
 • 2. Zagadnienie transplantacji w świetle zaleceń i przewodnich zasad organizacji międzynarodowych i prawa niektórych państw europejskich
 • 3. Prawne uregulowania transplantacji w Polsce
 • 4. Prawny status dawcy i biorcy w transplantacji
 • 5. Uwarunkowania przeszczepów ex mortuo i ex vivo
 • 6. Relacje między uczestnikami procesu transplantacyjnego
 • 7. Banki komórek i tkanek
 • 8. Tajemnica lekarska w transplantacji
 • 9. Odpowiedzialność cywilna lekarza i zakładu opieki zdrowotnej za szkody powiązane z transplantacją
 • 10. Dokumenty i akty prawne
 • 11. Summary

Czym jest znaczenie w Słownik na T .