transplantologia kliniczna co to znaczy
Co znaczy Transplantologia kliniczna?. Co to jest zagadnieniom przeszczepiania narządów. W książce.

Czy pomocne?

Transplantologia kliniczna

Definicja z ang. clinical transplantation, z niem. klinischen Transplantation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,808 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.57 kg
Zagadnienia: transplantologia kliniczna
ISBN: ISBN 83-200-2746-2
Opis: To jest pierwsza w Polsce monografia poświęcona zagadnieniom przeszczepiania narządów. W książce podano ogólne informacje z zakresu immunologii, omówiono także aspekty prawne, etyczno-obyczajowe i organizacyjne pobierania narządów i doboru biorców. Zaprezentowano także najnowsze leki immunosupresyjne, łącznie z będącymi jeszcze w trakcie badań klinicznych, i szczegółowe protokoły leczenia chorych po przeszczepieniu narządu z uwzględnieniem wariantów odpowiednio do sytuacji klinicznej. W części szczegółowej omówiono techniki operacji przeszczepiania narządów unaczynionych, szpiku i komórek krwiotwórczych, a również opiekę pooperacyjną i odległą nad pacjentami z przeszczepami.
Spis treści:
 • Wprowadzenie. Historia medycyny transplantacyjnej CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Podstawy immunologii transplantacyjnej
 • Dawcy narządów unaczynionych
 • Rozpoznawanie śmierci mózgu
 • Aspekty prawne przeszczepiania narządów w Polsce. Historia, stan obecny i perspektywy
 • Polska ustawa transplantacyjna w świetle uregulowań międzynarodowych
 • Organizacja pobierania i przeszczepiania narzadów unaczynionych w Polsce
 • Alokacja narządów unaczynionych
 • Dobór immunologiczny dawcy i biorcy przeszczepu
 • Uszkodzenie niedokrwienne narządów i ich przechowywanie
 • Znieczulenie do operacji przeszczepienia narządu. Wyzwania dla anestezji transplantacyjnej
 • Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów unaczynionych
 • Zmiany histopatologiczne w przeszczepionym narządzie
 • Badania obrazowe w transplantologii
 • Zakażenia po przeszczepieniu narządu albo szpiku
 • Zaburzenia hematologiczne i onkologiczne u chorych po przeszczepieniu narządu albo szpiku
 • Międzygatunkowe przeszczepianie tkanek i narządów (ksenotransplantacje). Problemy biologiczne i kliniczne
 • Perspektywy transplantologii
 • Problemy etyczno-obyczajowe przeszczepiania narządów CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Przeszczepianie nerek
 • Przeszczepianie wątroby
 • Przeszczepianie trzustki
 • Przeszczepianie izolowanych wysp trzustki
 • Przeszczepianie serca
 • Przeszczepianie serca i płuc i jednego płuca i obu płuc
 • Przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dzieci
 • Przeszczepianie jelita i przeszczepianie wielonarządowe
 • Opieka nad chorymi w odległym okresie po przeszczepieniu narządu
 • Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
 • Biostatyczne przeszczepy tkankowe
 • Przeszczepianie rogówki ESEJE
 • Narząd hybrydowy jako szczególna forma transplantacji
 • Problemy kardiologiczne u biorców przeszczepu alogenicznego
 • Nadciśnienie tętnicze po przeszczepieniu nerki
 • Zaburzenia metaboliczne po przeszczepieniu narządu
 • Przewlekła niewydolność aloprzeszczepu
 • Ciąża u pacjentki po przeszczepieniu narządu
 • Przeszczepianie nerek u chorych z wadami albo kalectwem dróg moczowych
 • Gorączka u chorych po przeszczepieniu narządu
 • Przeszczepianie narządu u biorców zakażonych wirusami hepatropotropowymi
 • Przeszczepianie alogenicznych zastawek serca
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na T .