trzy sigma współpraca półkul co to znaczy
Co znaczy współpraca półkul mózgowych w prostej?. Co to jest musi przeżywać rozczarowania powiązane.

Czy pomocne?

TRZY SIGMA - współpraca półkul mózgowych w prostej integracji wzrokowo-ruchowej

Definicja z ang. THREE SIGMA - cooperation cerebral hemispheres in a simple visual-motor integration, z niem. DREI SIGMA - Zusammenarbeit Gehirnhälften in einfacher visuell-motorische Integration.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,211 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: trzy sigma współpraca półkul
ISBN: ISBN 83-233-1966-9
Opis: Każdy naukowiec pracujący w zakresie badań empirycznych musi przeżywać rozczarowania powiązane z uzyskaniem negatywnych wyników. Na ogół stwierdzeniu ''nic z tego nie wyszło'' towarzyszy wrzucenie ich do szuflady. Czy jednak słusznie czynimy? Czy nastawienie na publikowanie danych pozytywnych nie skutkuje ''skrzywienia'' czy wręcz zafałszowania naszej wiedzy? Kto wie, co skrywają szuflady naukowców i czy opublikowanie tych wszystkich danych, które pokrył kurz, nie spowodowałoby dramatycznych zmian w utartych i z pozoru dowiedzionych poglądach? Robota dra Piotra Wolskiego Trzy sigma nie tylko pokazuje, iż niekorzystne wyniki mają wartość naukową, lecz iż wręcz są niezbędnym elementem poznawania rzeczywistości. Co więcej, podręcznik ta jest dowodem, iż historia negatywnych wyników może być naprawdę ciekawa i pouczająca. To jest możliwe dzięki żywej i autentycznej pasji poznawczej autora, która wyziera ze wszystkich kart tej książki. Prowadzeni poprzez autora ''za rękę'' poprzez zawiłości wyników, tropimy razem z nim prawdę, usiłując dociec, dlaczego następne warianty eksperymentów przynoszą dane świadczące o braku żadnych zależności między badanym poprzez autora zjawiskiem CUD (Crossed-Uncrossed Difference) mającym odzwierciedlać sprawność transmisji międzypółkulowej a indywidualnymi cechami człowieka, takimi jak inteligencja, wiek czy zaburzenia psychiczne. Zgodnie z mojego rozeznania nie ma w literaturze światowej drugiego tak rzetelnego i gruntownego opracowania na temat CUD, jak podręcznik Trzy sigma. Z recenzji Prof. dr hab. Anny Grabowskiej Autor jest pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył staże naukowe w Laboratorium Psychofizjologicznym Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego PAN w Warszawie i w Instytucie Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Podstawowe zainteresowania badawcze autora koncentrują się na zagadnieniach związanych z czynnościową asymetrią mózgu, w szczególności na mechanizmach współpracy półkul mózgowych.
Spis treści:
  • WSTĘP
  • 1. CUD: PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ 1.1. Anatomiczne przesłanki pomiaru CUD - ujęcie klasyczne 1.2. Inne wyjaśnienia systemu CUD 1.3. Różnica pomiędzy reakcjami skrzyżowanymi i nieskrzyżowanymi w momencie reakcji złożonej (CRT-CUD) 1.4. CUD dla reakcji prostych (paradygmat Poffenbergera) 1.5. Metaanalizy 1.6. Asymetrie CUD: strukturalne czy dynamiczne? 1.7. Wskaźniki asymetrii transferu
  • 2. RÓŻNICE INDYWIDUALNE I PSYCHOPATOLOGIA A CUD 2.1. Inteligencja 2.2. Osobowość i temperament 2.3. Schizotypia 2.4. Schizofrenia i zaburzenia lękowe 2.5. Rzetelność CUD w roli parametru różnic indywidualnych
  • 3. ZMIANY ROZWOJOWE 3.1. Eksperyment 1999 3.2. Eksperyment 2001 3.3. Eksperyment 2003 3.4. Zmiany rozwojowe CUD-dyskusja ogólna
  • 4. RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ MIARY CUD 4.1. Rzetelność 4.2. Trafność - fizjologiczny sedno parametru CUD 4.3. Wnioski - co mierzy CUD?
  • UWAGI KOŃCOWE
  • PODZIĘKOWANIA
  • LITERATURA CYTOWANA

Czym jest znaczenie w Słownik na T .