tumescencyjne znieczulenie co to znaczy
Co znaczy znieczulenie nasiękowe (TZN) i jego?. Co to jest podskórnej i układu żylnego wprowadza.

Czy pomocne?

Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe (TZN) i jego praktyczne znaczenie we współczesnej chirurgii

Definicja z ang. Tumescent infiltration anesthesia (Tumescent) and its practical relevance in modern surgery, z niem. Tumeszenz Infiltrationsanästhesie (Tumeszenz) und ihre praktische Relevanz in der modernen Chirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: MedPharm, Wrocław 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,95 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: tumescencyjne znieczulenie
ISBN: ISBN 83-60466-11-7
Opis: W ostatnich latach do zabiegów w zakresie skóry, tkanki podskórnej i układu żylnego wprowadza się coraz szerzej nową metodę znieczulenia miejscowego - tumescencyjne znieczulenie nasiękowe (TZN). Polega ono na wykorzystaniu dużych ilości zobojętnionych roztworów środków znieczulających w bardzo małych stężeniach. W książce omówiono podstawowe aspekty farmakologiczne i kliniczne dotyczące tego rodzaju znieczulenia. Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe wykorzystywane jest przez autorów od 1999 roku. Wykonano z jego zastosowaniem 278 zabiegów operacyjnych. Pomiędzy innymi  wykonywano rozległe resekcje skóry i tkanki podskórnej, rekonstrukcje ubytków powłok, odsysanie tkanki tłuszczowej, dermabrazje, operacje w nadmiernej potliwości pach, czy w trądziku odwróconym. W czasie wykonywanych operacji nie stwierdzono obiektywnych objawów niepożądanych składników roztworu znieczulającego TZN, operacje oceniono jako bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów.
Spis treści:
  • 1. GENEZA, ROZWÓJ I ZNACZENIE TUMESCENCYJNEGO ZNIECZULENIA NASIĘKOWEGO (TZN) W PRAKTYCE MEDYCZNEJ 1.1. Wprowadzenie 1.2. Rozwój metod tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 1.3. Sposoby wykonywania tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 1.4. Rodzaje zabiegów operacyjnych, w których opisywano wykorzystywanie tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 1.5. Zalety tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 1.6. Ograniczenia i wady tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 1.7. Ryzyko śmierci i ciężkich powikłań powiązane z odsysaniem tkanki tłuszczowej i innymi zabiegami z zakresu chirurgii kosmetycznej 1.8. Dodatkowe formy znieczulenia ogólnego wykorzystywane w zabiegach ze znieczuleniem tumescencyjnym 1.9. Porównanie cech tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego i znieczulenia ogólnego 1.10. Farmakologiczna charakterystyka składników roztworu do tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego 2. Obiekt I CELE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH I BADAŃ FARMAKOKINETYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TUMESCENCYJNEGO ZNIECZULENIA NASIĘKOWEGO 3. MATERIAŁ I Sposoby WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH I BADAŃ FARMAKOKINETYCZNYCH W TZN 3.1. Materiał kliniczny i rodzaje zabiegów, w których autorzy stosowali TZN 3.2. Sposoby zastosowane we własnych doświadczeniach klinicznych 3.3. Materiał i sposób zastosowane we własnych badaniach farmakokinetyki lidokainy w TZN 4. WYNIKI I OMÓWIENIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH I BADAŃ FARMAKOKINETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZNIECZULENIA TUMESCENCYJNEGO 4.1. Doświadczenia własne dotyczące skuteczności znieczulenia tumescencyjnego 4.2. Doświadczenia własne dotyczące bezpieczeństwa stosowania TZN w zabiegach operacyjnych i ryzyka powikłań pooperacyjnych 4.3. Doświadczenia własne dotyczące zalet TZN w poszczególnych rodzajach zabiegów 4.4. Doświadczenia własne dotyczące stopnia trudności wykonywania TZN 4.5. Doświadczenia własne dotyczące zróżnicowania ilości i stężeń roztworów do TZN w poszczególnych rodzajach zabiegów 4.6. Doświadczenia własne dotyczące premedykacji farmakologicznej w TZN 4.7. Doświadczenia własne dotyczące celowości i ryzyka dodatkowych form znieczulenia ogólnego u pacjentów operowanych w TZN 4.8. Doświadczenia własne dotyczące procedur nadzoru pacjenta w czasie zabiegów w TZN 4.9. Wyniki własnych badań farmakokinetyki lidokainy w TZN 5. WNIOSKI Z DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH I BADAŃ FARMAKOKINETYCZNYCH 6. Piśmiennictwo. Lista rycin

Czym jest znaczenie w Słownik na T .