udar mózgu co to znaczy
Co znaczy Udar mózgu?. Co to jest neurologii. Razem z wyraźnym wzrostem liczby osób w wieku.

Czy pomocne?

Udar mózgu

Definicja z ang. Stroke, z niem. Schlaganfall.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,492 str., Wymiary: 215 x 255 mm , Waga: 1.40 kg
Zagadnienia: udar mózgu
ISBN: ISBN 978-83-233-2313-6
Opis: Udar stanowi wyzwanie współczesnej medycyny, nie tylko neurologii. Razem z wyraźnym wzrostem liczby osób w wieku podeszłym w Polsce zwiększyła się również liczba udarów mózgu. W miarę spora śmiertelność i stopień niepewności po udarze powodują konieczność szybkiej poprawy diagnostyki i leczenia udaru we wszystkich polskich szpitalach (...). Tak obszernie zakreślonej monografii dotyczącej udaru w Polsce jeszcze nie było. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp wiedzy na temat patofizjologii, przyczyn, możliwości diagnostycznych i terapeutycznych udar. Wszystkie te nowości znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych rozdziałach monografii (…). Redaktorami książki są w najwyższym stopniu znane w polskiej neurologii i neurochirurgii autorytety zajmujące się tematyką szeroko rozumianego udaru, mające ugruntowaną pozycję liderów w tym zakresie.
Spis treści:
  • I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Unaczynienie mózgowia 2. Fizjologia krążenia mózgowego 3. Zmiany neuropatologiczne w naczyniowych chorobach ośrodkowego układu nerwowego 4. Niedokrwienie - zmiany molekularne 5. Mechanizmy zapalne i immunologiczne w udarze mózgu 6. Epidemiologia udaru mózgu 7. Etiologia udaru niedokrwiennego mózgu 8. Genetyczne aspekty udaru mózgu 9. Modele eksperymentalne udaru 10. Diagnostyka neuroradiologiczna zmian naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego 11. Badania ultrasonograficzne w udarze mózgu 12. Symptomy i zespoły kliniczne udaru 13. Ocena chorego na udar mózgu 14. Wyniki leczenia i rokowanie w udarze mózgu 15. Poudarowa afazja i inne ogniskowe zespoły poznawcze 16. Otępienie poudarowe 17. Depresja i inne zaburzenia psychiczne po udarze 18. Udar- zasady postępowania 19. Neuroprotekcja w udarze 20. Intensywna leczenie w ostrych udarach mózgu 21. Oddział udarowy - organizacja leczenia udaru 22. Rehabilitacja chorych po udarze mózgu 23. Profilaktyka udaru mózgu 24. Procedury kardiologii interwencyjnej w profilaktyce udaru mózgu (PFO) 25. Endarterektomia i angioplastyka w leczeniu zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej
  • II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Przemijający atak niedokrwienny 2. Choroba dużych naczyń 3. Choroba małych naczyń i udar lakunarny mózgu 4. Udar sercowo-zatorowy 5. Zapalenia naczyń mózgu 6. Zespoły nadkrzepliwości jako powód udaru niedokrwiennego 7. CADASIL i inne dziedziczne choroby powodujące udar mózgu 8. Inne rzadkie powody udaru niedokrwiennego 9. Krwotok śródmózgowy 10. Mózgowe angiopatie amyloidowe 11. Tętniaki wewnątrzczaszkowe 12. Wady naczyniowe naczyń mózgowych: naczyniaki tętniczo-żylne, jamiste, żylne, włośniczkowe 13. Zakrzepica zatok i żył mózgowia 14. Encefalopatia nadciśnieniowa Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na U .