ultrasonografia dopplerowska co to znaczy
Co znaczy dopplerowska w położnictwie i?. Co to jest zdaniem ciekawą i inspirującą do dalszych.

Czy pomocne?

Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii

Definicja z ang. Doppler ultrasound in obstetrics and gynecology, z niem. Doppler-Ultraschall in der Geburtshilfe und Gynäkologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,243 str., Wymiary: 215 x 300 mm , Waga: 1.21 kg
Zagadnienia: ultrasonografia dopplerowska
ISBN: ISBN 83-7314-102-2
Opis: Szanowni Kraj, oddajemy w ręce Państwa książkę naszym zdaniem ciekawą i inspirującą do dalszych badań, przedstawiającą zagadnienia dotyczące wykorzystania ultrasonografu dopplerowskiej w monitorowaniu i ocenie stanu płodu w kontekście postępowania klinicznego. Powstała ona dzięki wiedzy i wysiłkom wielu znanych specjalistów w zakresie ultrasonografu i wybitnych klinicystów położnictwa i ginekologii. Świadomi jesteśmy różnorodności podejścia do tak złożonego tematu, lecz wydaje się, iż nie ma nic lepszego niż dyskusja i poszukiwanie w najwyższym stopniu doskonałej i prawdziwej wiedzy. Różnorodność określeń i nazewnictwa wykorzystywana w poszczególnych rozdziałach, na przykład ograniczenie wewnętrznego wzrastania płodu, hipotrofia, IUGR i power Doppler, Power Doppler Energy, kolorowy Doppler i inne, wynika z braku jednorodnego nazewnictwa w naszym państwie i regionalnych przyzwyczajeń. Staraliśmy się, by w odpowiedzi na pytanie o rolę ultrasonografu dopplerowskiej w diagnostyce ginekologicznej i diagnostyce stanów zagrożenia płodu brało udział wielu doskonałych znawców tego tematu z różnych ośrodków naukowych z państwie i zagranicy, nie zawsze o tych samych poglądach. Czy nam się to udało, ocenicie Kraj sami. Redakcja
Spis treści:
 • Podstawy fizyczne ultrasonografu dopplerowskiej
 • Historia ultrasonograficznych badań dopplerowskich w położnictwie i ginekologii
 • Krążenie maciczno-łożyskowe
 • Badanie przepływu krwi w tętnicach pępowinowych
 • Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej w medycynie perinatalnej
 • Badanie przepływu krwi w tętnicach mózgowych płodu
 • Badanie dopplerowskie przepływu krwi w aorcie płodu
 • Ocena dopplerowska przepływu krwi w tętnicach trzewnych płodu
 • Badanie dopplerowskie żyły pępowinowej
 • Badanie przepływu krwi w przewodzie żylnym
 • Badanie przepływu krwi w żyle głównej dolnej
 • Badanie przepływu krwi w żyłach wątrobowych i żyłach płucnych
 • Ocena żylnego mózgowego krążenia płodowego
 • Ocena krążenia matczyno-płodowego w ciąży powikłanej ograniczonym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu - IUGR
 • Ocena dopplerowska przepływu krwi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą
 • Wykorzystanie kliniczne badań przepływu krwi w diagnostyce konfliktu serologicznego i niedokrwistości płodu
 • Badania dopplerowskie w ciąży powikłanej cukrzycą
 • Ultrasonografia dopplerowska w ciąży wielopłodowej
 • Badanie ultrasonograficzne serca płodu
 • Badanie dopplerowskie i profil biofizyczny w ocenie stanu płodu
 • Diagnostyka dopplerowska rozrostów i nowotworów trofoblastu
 • Wykorzystanie techniki angiografii dopplerowskiej w położnictwie
 • Nowoczesne obrazowanie łożyska i sznura pępowinowego w technice 2d i 3d-power-doppler-energy
 • Diagnostyka biochemiczna zakażeń i niedotlenienia płodu w połączeniu z badaniami dopplerowskimi
 • Badanie dopplerowskie w diagnostyce i leczeniu niepłodności
 • Badanie dopplerowskie w diagnostyce niepłodności - nowości, badania eksperymentalne
 • Angiogeneza a ultrasonograficzna ocena przepływu krwi
 • Diagnostyka ultrasonograficzna raka jajnika
 • Ultrasonografia dopplerowska w niezłośliwych guzach jajnika
 • Wykorzystanie ultrasonografu trójwymiarowej w różnicowaniu nowotworów jajnika
 • Ultrasonograficzne środki kontrastowe i ich wykorzystanie w diagnostyce ginekologicznej
 • Ocena dopplerowska przepływu krwi w rozrostach endometrium
 • Badanie dopplerowskie w nowotworach macicy
 • Badania dopplerowskie naczyń obwodowych w HTZ
 • Badanie dopplerowskie w nowotworach gruczołu piersiowego
 • Podstawy epidemiologii i statystyki medycznej
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii

Czym jest znaczenie w Słownik na U .