urzędowy wykaz środków co to znaczy
Co znaczy Środków Farmaceutycznych i Materiałów?. Co to jest Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Suplement I do Urzędowego Wykazu 1999.

Definicja z ang. Journal List of Pharmaceuticals and Medical Materials authorized for marketing in Poland. Supplement I to the Official List in 1999., z niem. Journal Liste der Arzneimittel und medizinische Materialien zugelassen für die Vermarktung in Polen. Nachtrag I zum amtlichen Handel im Jahr 1999..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,112 str., Wymiary: 235*165 mm
Zagadnienia: urzędowy wykaz środków
ISBN: ISBN 83-88157-08-6
Opis: Pismem nr SF-R/911/308/2000 z dnia 30.08.2000 r. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż "Urzędowy Lista Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce Część 1. Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Suplement I" zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych obejmujące uzupełnienia i zmiany za moment od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. Publikacja jest uzupełnieniem wykazu środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w państwie, ogłaszanego wedle Komunikatem Krajowego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8 sierpnia 1994 r. (Dz.Urz. MZiOS Nr 10, poz. 22) w wykonaniu delegacji zawartej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U.Nr 105, poz.452 z późn.zm.)
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na U .