urzędowy wykaz środków co to znaczy
Co znaczy Środków Farmaceutycznych i Materiałów?. Co to jest Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Suplement I do Urzędowego Wykazu 2001.

Definicja z ang. Journal List of Pharmaceuticals and Medical Materials authorized for marketing in Poland. Supplement I to the Official List in 2001., z niem. Zeitschriftenliste von pharmazeutischen und medizinischen Materialien zugelassen für die Vermarktung in Polen. Nachtrag I zum amtlichen Handel im Jahr 2001..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,135 str., Wymiary: 235*165 mm
Zagadnienia: urzędowy wykaz środków
ISBN: ISBN 83-88157-16-7
Opis: Pismem nr FAR-L/911/494A/2002 z dnia 30.09.2002 r. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż "Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce Część 1. Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Suplement I" zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych obejmujące uzupełnienia i zmiany za czas od 1 stycznia 2002 r. do 30 września 2002 r. Publikacja jest uzupełnieniem wykazu środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w państwie, ogłaszanego zgodnie z Komunikatem Krajowego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8 sierpnia 1994 r. (Dz.Urz. MZiOS Nr 10, poz. 22) w wykonaniu delegacji zawartej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U.Nr 105, poz.452 z późn.zm.)
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na U .