ustawa pomocy społecznej co to znaczy
Co znaczy Ustawa o pomocy społecznej - komentarz?. Co to jest społecznej, analizuje kompetencje i.

Czy pomocne?

Ustawa o pomocy społecznej - komentarz

Definicja z ang. The law on social assistance - a comment, z niem. Das Gesetz über die Sozialhilfe - ein Kommentar.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,543 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: ustawa pomocy społecznej
ISBN: ISBN 83-7526-486-9
Opis: W komentarzu Autorka wyjaśnia istotę i cele pomocy społecznej, analizuje kompetencje i zadania organów administracji publicznej i działalność organizacji społecznych w powyższym zakresie, a również wskazuje na wykorzystanie procedury administracyjnej w pomocy społecznej. Poszczególne artykuły komentowane są w świetle celów i zasad ogólnych pomocy społecznej, co ułatwia ich praktyczne wykorzystanie. Komentarz zawiera krótkie omówienie aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, i uwzględnia najistotniejsze regulacje zamieszczone w przepisach wykonawczych. Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla prawników, pracowników urzędów administracji publicznej, sędziów i pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną. Może być także używany do celów dydaktycznych, służyć studentom i absolwentom podnoszącym kwalifikacje w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych.
Spis treści:
  • Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy 2. Zadania pomocy społecznej
  • Dział II. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Zasiłki i usługi 2. Domy pomocy społecznej 3. Działalność gospodarcza w dziedzinie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym albo osobom w podeszłym wieku 4. Opieka nad rodziną i dzieckiem 5. Integracja uchodźców 6. Zasady odpłatności za świadczenia 7. Postępowanie w kwestii świadczeń z pomocy społecznej
  • Dział III. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej 2. Pracownicy socjalni 3. Porada Pomocy Społecznej 4. Nadzór i kontrola
  • Dział IV. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1. Przepisy zmieniające 2. Przepisy przejściowe i końcowe Literatura. Skorowidz rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na U .