uzależnienia obraz kliniczny co to znaczy
Co znaczy obraz kliniczny i leczenie?. Co to jest zdrowie i zagrażające życiu, uznawane jest dziś.

Czy pomocne?

Uzależnienia - obraz kliniczny i leczenie

Definicja z ang. Addictions - clinical picture and treatment, z niem. Sucht - Krankheitsbild und Behandlung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 145x205 mm
Zagadnienia: uzależnienia obraz kliniczny
ISBN: ISBN 83-200-2277-0
Opis: Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, rujnujące zdrowie i zagrażające życiu, uznawane jest dziś na całym świecie za chorobę społeczną. Coraz częściej po te substancje sięga młodzież, coraz więcej notujemy związanych z nimi zaburzeń somatycznych, zatruć, kończących się niekiedy tragicznie. Dlatego zapotrzebowanie na książki o tej tematyce jest wielkie. Każdy doktor musi być przecież ukierunkowany, w jaki sposób leczyć uzależnienia, zespoły abstynencyjne, anamnestyczne i ostre zatrucia, kiedy i do jakiego momentu jest w stanie poradzić sobie sam, a kiedy skierować uzależnionego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania do odpowiedniego ośrodka zdrowia. Podręcznik jest ciekawą próbą przedstawienia zagadnień klinicznych i terapeutycznych, bogato ilustrowaną danymi statystycznymi, ujętymi w formie tabel. Odbiorcami publikacji mogą być psychiatrzy, lekarze zajmujący się problematyką uzależnień i psycholodzy.
Spis treści:
 • Rozdział 1. Przyjmowanie substancji psychoaktywnych a zdrowie publiczne
 • Rozdział 2. Podstawowe modele przyjmowania substancji psychoaktywnych
 • Rozdział 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych - część ogólna
 • Rozdział 4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem opiatów (F11)
 • Rozdział 5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem kanabinoli (F12)
 • Rozdział 6. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem leków uspokajających i nasennych (F13)
 • Rozdział 7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem kokainy (F14)
 • Rozdział 8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane przyjmowaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (F15)
 • Rozdział 9. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane używaniem substancji halucynogennych (F16)
 • Rozdział 10. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane paleniem tytoniu (F17)
 • Rozdział 11. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wywołane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18)
 • Rozdział 12. Somatyczne szkody zdrowotne wywołane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Rozdział 13. Leczenie osób przyjmujących substancje psychoaktywne - uwagi ogólne
 • Rozdział 14. Leczenie osób przyjmujących opiaty
 • Rozdział 15. Leczenie osób przyjmujących kanabinole
 • Rozdział 16. Leczenie osób przyjmujących leki uspokajające i nasenne
 • Rozdział 17. Leczenie osób przyjmujących kokainę
 • Rozdział 18. Leczenie osób przyjmujących inne substancje stymulujące, w tym kofeinę
 • Rozdział 19. Leczenie osób przyjmujących substancje halucynogenne
 • Rozdział 20. Leczenie osób palących tytoń
 • Rozdział 21. Leczenie osób przyjmujących rozpuszczalniki lotne
 • Rozdział 22. Współwystępowanie uzależnień i innych zaburzeń psychicznych

Czym jest znaczenie w Słownik na U .