warunki pracy twoim co to znaczy
Co znaczy twoim przedsiębiorstwie - sam oceń sam?. Co to jest bezpieczeństwem pracujących jest.

Czy pomocne?

Warunki pracy w twoim przedsiębiorstwie - sam oceń sam ulepsz. Poradnik dla pracodawców

Definicja z ang. Working conditions in your company - the same rate alone upgrade. Guidance for employers, z niem. Die Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen - die gleiche Rate allein Upgrade. Anleitung für Arbeitgeber.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,50 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.08 kg
Zagadnienia: warunki pracy twoim
ISBN: ISBN 83-88261-61-4
Opis: Jedną z najprostszych form kierowania zdrowiem i bezpieczeństwem pracujących jest samokontrola (wewnętrzna kontrola) warunków pracy, sprawowana bezpośrednio poprzez pracodawcę w jego zakładzie pracy. Pod definicją "samokontroli warunków pracy" rozumie się szereg działań podejmowanych poprzez pracodawcę w swoim przedsiębiorstwie i obejmujących: planowanie, zarządzanie i nadzór nad działalnością na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich bezpieczeństwa i ocenę efektów tej działalności tak, by przestrzegane były przepisy prawa w tym zakładzie. Przesłanką do opracowania tego poradnika, a przede wszystkim samej koncepcji samokontroli warunków pracy, były - po pierwsze: zmiany polityczne i gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce po roku 1989, których owocem było pomiędzy innymi lawinowe powstawanie małych zakładów pracy i równocześnie niewydolność służb inspekcyjnych w ogarnięciu ich wszystkich nadzorem; - po drugie: rozwiązania jakie w tej kwestii są wykorzystywane w niektórych państwach europejskich i sposobność ich zaadaptowania do warunków gospodarki polskiej po odpowiedniej modyfikacji. Najpoważniejszym jednak argumentem do zajęcia się zagadnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących, w zupełnie innym ujęciu - nie jak dotychczas opartego na zasadzie represyjności, lecz na zasadzie stymulacji w stosunku do pracodawcy - jest niedaleka perspektywa przystąpienia do UE. Autorzy poradnika opracowali algorytm prowadzenia samokontroli warunków pracy, którymi powinni kierować się polscy pracodawcy przy konstruowaniu programu samokontroli i szczegółowo omawiają sposób jej wdrażania sposobem "krok po kroku"
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .