wrodzona dysplazja stawu co to znaczy
Co znaczy stawu biodrowego. Patomorfologia wady?. Co to jest ma duże znaczenie dla zagadnienia.

Czy pomocne?

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego. Patomorfologia wady, leczenie operacyjne.

Definicja z ang. Congenital hip dysplasia. Pathology defects, surgical treatment., z niem. Angeborene Hüftdysplasie. Pathology Mängel, die chirurgische Behandlung..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,162 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: wrodzona dysplazja stawu
ISBN: ISBN 83-86239-34-4
Opis: Oparta na olbrzymim materiale 1019 stawów biodrowych robota ma duże znaczenie dla zagadnienia operacyjnej naprawy zwichniętego stawu biodrowego. Uzupełniają ją liczne ryciny, tablice i obliczenia statystyczne. Oparta jest na piśmiennictwie liczącym 289 pozycji. Z uznaniem należy podkreślić ogólną koncepcję pracy i konsekwentną i logiczną realizację poszczególnych jej etapów. Wyczerpujący i rzeczowy wstęp stanowi doskonałe wprowadzenie i uzasadnienie podjętego tematu, a wnioski z wskazaniem ich praktycznego wykorzystania są kompletnie przekonywujące. (z przedm. Prof. dr Witolda Szulca)
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I:: BADANIA Mechanizmów BIOMECHANICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ U DZIECI LECZONYCH OPERACYJNIE Wskutek DYSPLAZJI I ZWICHNIĘCIA STAWU BIODROWEGO
 • 1. Wstęp
 • 2. Kształtowanie się bliższej części kości udowej w stanach patologii wzrostu i rozwoju
 • 3. Rozwój bliższej części kości udowej po osteotomii podkrętarzowej. Zjawiska przebudowy i korekcji kości i spontanicznej naprawy kąta szyjkowo-trzonowego. Przykłady kliniczne
 • 4. Badania doświadczalne na zwierzętach
 • 5. Wnioski praktyczne
 • vi. Streszczenie
 • CZĘŚĆ II:: PUBLIKACJE W JĘZYKU NIEMIECKIM I ANGIELSKIM Z LAT 1982, 1985, 1995
 • 1. Remodellierungsprozesse des femur nach osteotomien am koxalen femurende bei der behandlung der angeborenen hltftluxation
 • 2. Über die biomechanischen einflüsse auf das wachstum des koxalen femurendes bei operationen an kindlichen dysplasiehüften
 • 3. The process of growth and development of the proximal end of the femur. Experiments on rabbits

Czym jest znaczenie w Słownik na W .