wskazania praktyczne zakresu co to znaczy
Co znaczy praktyczne z zakresu ochrony?. Co to jest radiologicznej, ? narażenie personelu w.

Czy pomocne?

Wskazania praktyczne z zakresu ochrony radiologicznej w radiologii interwencyjnej

Definicja z ang. Indications practical radiological protection in interventional radiology, z niem. Indikationen praktischen Strahlenschutz in der interventionellen Radiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,27 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.05 kg
Zagadnienia: wskazania praktyczne zakresu
ISBN: ISBN 83-88261-86-X
Opis: W pracy autorzy omówili: - ogólne zasady i cele ochrony radiologicznej, ? narażenie personelu w radiologii interwencyjnej, - czynniki wpływające na poziom narażenia pacjentów, - biologiczne następstwa ekspozycji w radiologii interwencyjnej, wymogi stawiane aparaturze rtg używanej w radiologii interwencyjnej
Spis treści:
  • 1. Ogólne zasady i cele ochrony radiologicznej
  • 2. Narażenie personelu w radiologii interwencyjnej
  • 2.1. Specyfika ekspozycji personelu radiologii interwencyjnej
  • 2.2. Kontrola narażenia personelu w radiologii interwencyjnej 2.3. Przykład wyników oceny dozymetrycznej operatorów w polskich pracowniach radiologii interwencyjnej
  • 3. Czynniki wpływające na poziom narażenia pacjentów 4. Biologiczne następstwa ekspozycji w radiologii interwencyjnej
  • 5. Wymogi stawiane aparaturze Rtg używanej w radiologii

Czym jest znaczenie w Słownik na W .