współczesna statystyka co to znaczy
Co znaczy statystyka matematyczna w medycynie (w?. Co to jest biegłość Autorów w poruszaniu się w.

Czy pomocne?

Współczesna statystyka matematyczna w medycynie (w arkuszach kalkulacyjnych)

Definicja z ang. Modern mathematical statistics in medicine (in spreadsheets), z niem. Moderne mathematische Statistik in der Medizin (in Tabellen).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,339 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: współczesna statystyka
ISBN: ISBN 83-87114-82-0
Opis: Podręcznik ma charakter podręcznika. Widać w niej sporą biegłość Autorów w poruszaniu się w tematyce opracowań statystycznych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Wynika to z dużej Ich praktyki w pomocy w wykorzystaniu statystyki w dysertacjach naukowych i publikacjach naukowych prowadzonych przez pracowników Akademii Medycznych. Echem tego są liczne przykłady obliczeń statystycznych wykorzystane w książce, które odzwierciedlają rzeczywiste problemy weryfikacyjne, z którymi styka się student medycyny, początkujący badacz, naukowiec przygotowujący pracę naukową, dysertację doktorską, czy rozprawę habilitacyjną. Przystępność podręcznika pozwala rekomendować go zarówno na poziomie studenckim, jak i wszystkich szczebli kariery naukowej lekarza i przyrodnika. Niewielki trud przebrnięcia przez pierwsze dwa rozdziały podręcznika, zapoznanie się w dalszej jego części z wybranymi elementami rachunku prawdopodobieństwa i ogólnym definicją statystyki matematycznej umożliwia w końcowej części zrozumienie drogi do samodzielnej weryfikacji hipotez statystycznych i przeprowadzenie analizy regresji i korelacji. Jestem przekonany, iż Czytelnik dzięki zapoznaniu się z treścią tej książki będzie mógł nie tylko samodzielnie wybrać właściwy dla Jego pracy odpowiedni test statystyczny, ale również będzie mógł na własnym domowym komputerze dokonać obliczeń umożliwiających zweryfikowanie hipotezy i postawienie końcowych wniosków(Z PRZEDMOWY Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia).
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .