wspomaganie rozwoju osób co to znaczy
Co znaczy Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem?. Co to jest jedyną pozycją, w której przedstawione.

Czy pomocne?

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem

Definicja z ang. Support for the development of people with autism, z niem. Unterstützung bei der Entwicklung von Menschen mit Autismus.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,198 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: wspomaganie rozwoju osób
ISBN: ISBN 83-7308-349-9
Opis: Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały niektóre sposoby terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Robota nad dziećmi autystycznymi wymaga poszukiwania nowych dróg wspomagania ich rozwoju. By wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom, Autorzy przedstawili swoje doświadczenia, będące rezultatem wieloletniej praktyki zawodowej i zdobytej wiedzy. Każdy z Autorów, opisując prowadzoną poprzez siebie terapię, wychodzi od założeń terapeutycznych, następnie ukazuje możliwości zastosowania sposoby w pracy z osobą z autyzmem. Dodatkowo przedstawione zostały badania nad efektywnością zastosowania każdej z metod i propozycje wykorzystania tych metod do pracy z dziećmi, gdzie połączone zostały autorskie podejścia z prezentacją podstawowych zaleceń. W końcowej części opracowania znajdują się zalecenia, możliwe do wykorzystania w pracy edukacyjno-terapeutycznej w odniesieniu do opisanych programów autorskich. Podręcznik jest skierowana przede wszystkim do terapeutów-psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych i administracji, podejmujących działania z dziećmi dotkniętymi autyzmem. Szczególnie książkę można polecić praktykom pracującym z dziećmi z głębokimi deficytami rozwoju, nauczycielom szkół integracyjnych, masowych i rodzicom posiadającym dzieci autystyczne.
Spis treści:
 • Od redaktora
 • Wprowadzenie
 • Uwarunkowania efektywnego oddziaływania terapeutycznego w pracy z osobami autystycznymi
 • Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii
 • Sposób Integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem
 • Dziecko autystyczne w kręgu muzyki
 • Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Sposób Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej w terapii dzieci autystycznych
 • Zastosowanie sposoby Ruchu Rozwijaj±cego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi-autystycznego
 • Sposób dobrego Startu w pracy z dziećmi autystycznymi
 • Sposób Felicie Affolter
 • Sposób stymulowanych seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń (SSP) - Zbigniewa Szota
 • Program autorski i jego miejsce we współczesnej edukacji dzieci ze specyficznymi potrzebami
 • Gdzie szukać pomocy

Czym jest znaczenie w Słownik na W .