wybrane zagadnienia co to znaczy
Co znaczy anestezjologii i intensywnej terapii w?. Co to jest konieczność ścisłej specjalizacji.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii serca i naczyń

Definicja z ang. Selected issues of anesthesiology and intensive care in cardiac and vascular surgery, z niem. Ausgewählte Themen für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Herz- und Gefäßchirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,252 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: wybrane zagadnienia
ISBN: ISBN 83-913035-7-8
Opis: Rozwój współczesnej medycyny operacyjnej skutkuje konieczność ścisłej specjalizacji, także w anestezjologii i intensywnej terapii. Specjalność ta przejmuje na siebie wymagania medycyny okołooperacyjnej, co szczególnie uwidacznia się w kardioanestezji i anestezji chirurgii dużych naczyń. Oddajemy w Państwa ręce monografię będącą zbiorem prac dotyczących wybranych zagadnień anestezjologii i intensywnej terapii, widzianych oczyma doświadczonych kardioanestezjologów, pracowników Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większość Autorów prezentowanych artykułów zdobywało doświadczenie zawodowe pod wymagającym okiem dr med. Barbary Koziorowskiej, a medycyny okołooperacyjnej uczył nas prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak. Naszym Nauczycielom niniejszą pracę dedykujemy.
Spis treści:
 • Podstawy kardioanestezji
 • Podstawowe zasady monitorowania w kardioanestezji
 • Niektóre zagadnienia monitorowania EKG - śródoperacyjne i pooperacyjne monitorowanie niedokrwienia mięśnia sercowego
 • Przygotowanie chorego do operacji pomostowania naczyń wieńcowych w trybie pilnym i planowym jako zadanie dla anestezjologa
 • Znieczulenie w kardioanestezji
 • Postępowanie anestezjologiczne w operacjach naczyń wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego
 • Niektóre zagadnienia echokardiografii przezprzełykowej w kardioanestezji
 • Znieczulenie i problemy okolooperacyjne w przeszczepach serca
 • Wstrząs kardiogenny i mechaniczne wspomaganie krążenia
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna
 • Mechaniczne wspomaganie krążenia
 • Budowa bariery powietrze-krew i jej znaczenie dla anestezjologa
 • Układ oddechowy w aspekcie kardioanestezji
 • Rola znieczulenia regionalnego w znieczuleniu w czasie zabiegów w chirurgii naczyń i w kardiochirurgii
 • Znieczulenie do operacji aorty brzusznej i tętnic szyjnych
 • Znieczulenie do zabiegów niekardiochirurgicznych u pacjentów obciążonych chorobą serca

Czym jest znaczenie w Słownik na W .