wybrane zagadnienia praktyki co to znaczy
Co znaczy z praktyki lekarza rodzinnego tom 10?. Co to jest zdobywania wiedzy i poszerzania jej o.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego tom 10 - kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka

Definicja z ang. Selected topics of general practice Volume 10 - cardiology, nephrology, diabetology, gastroenterology, pediatrics, psychiatry, ophthalmology, z niem. Ausgewählte Themen der allgemeinen Praxis Volume 10 - Kardiologie, Nephrologie, Diabetologie, Gastroenterologie, Pädiatrie, Psychiatrie, Augenheilkunde.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,200 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia praktyki
ISBN: ISBN 83-89629-75-3
Opis: Wielkie tempo rozwoju medycyny obliguje lekarzy do ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania jej o nowe aspekty diagnostyki i leczenia schorzeń. Doktor, który pragnie leczyć swoich pacjentów zgodnie z wiedzą medyczną opartą na faktach, musi śledzić doniesienia naukowe i badawcze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, autorzy Wybranych zagadnień z praktyki lekarza rodzinnego przekazują zasób w najwyższym stopniu aktualnej wiedzy w zakresie najczęstszych schorzeń, z którymi doktor spotyka się na co dzień w swojej praktyce. W tym tomie poruszono między innymi zagadnienia dotyczące leczenia nerkozastępczego, współczesnych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, postępowania ze starszymi chorymi w przypadku noworozpoznanej cukrzycy i powikłań kardiologicznych w przewlekłej chorobie nerek, chorób i zakażeń układu pokarmowego, zaburzeń odżywiania (anoreksji i bulimii), konieczności oceny rozwoju dziecka i postępowania z małym pacjentem, alergicznych chorób oczu, wykorzystania ultrasonografu w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i metod antykoncepcyjnych.
Spis treści:
 • Leczenie nerkozastępcze – przeszłość i perspektywy
 • Postępowanie niefarmakologiczne w chorobach nerek
 • Niektóre zagadnienia kardiologiczne u chorych z przewlekłą chorobą nerek w wieku podeszłym
 • Współczesne sposoby leczenia nadciśnienia tętniczego
 • Wpływ inwazyjnych i nieinwazyjnych metod leczenia na ryzyko zgonów chorych z ostrym obrzękiem płuc
 • Postępowanie ze starszym chorym z nowo rozpoznaną cukrzycą
 • Grzybice przewodu pokarmowego
 • Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego
 • Megacolon toxicum – patofizjologia, diagnostyka, leczenie
 • Hemoroidy jako problem diagnostyczny i leczniczy
 • Psychogenne zaburzenia odżywiania w praktyce lekarza rodzinnego
 • Psychoterapia behawioralna zaburzeń odżywiania w praktyce lekarza rodzinnego
 • Konieczność oceny rozwoju dziecka w praktyce lekarza rodzinnego
 • Postępowanie z dzieckiem o zaburzonym rozwoju w praktyce lekarza rodzinnego
 • Niepożądane odczyny poszczepienne – prawda czy anegdota?
 • Antykoncepcja u progu XXI wieku
 • Alergiczne choroby oczu z perspektywy lekarza rodzinnego
 • Ultrasonograf stetoskopem XXI wieku?

Czym jest znaczenie w Słownik na W .