wychowanie role płciowe co to znaczy
Co znaczy Wychowanie a role płciowe?. Co to jest autorka próbuje dociec, w jakim stopniu.

Czy pomocne?

Wychowanie a role płciowe

Definicja z ang. Education and gender roles, z niem. Bildung und Geschlechterrollen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,176 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: wychowanie role płciowe
ISBN: ISBN 83-89120-97-6
Opis: Podręcznik traktuje o społeczno-kulturowym wymiarze płci, a autorka próbuje dociec, w jakim stopniu doświadczenia socjalizacyjne pomagają kobietom i mężczyznom w pełnieniu ich ról, a w jakim to utrudniają? Jak odnaleźć swoją drogę rozwoju w wypadku, gdy dawne, jednoznaczne wzorce funkcjonowania płci rozpadają się i ewoluują? Dorota Pankowska omawia przy tym mechanizm tworzenia indywidualnej roli płciowej; teorie rozwoju kobiecych i męskich ról, genezę różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, przejmowanie poprzez chłopców i dziewczynki charakterystycznych dla danej kultury wzorców kobiecości i męskości; konsekwencje patriarchalnego mechanizmu ról płciowych i zmiany w odniesieniu do roli kobiet i funkcjonowania rodziny. Podręcznik ta prezentuje istotną i kompletnie zaniedbaną w polskiej edukacji problematykę stereotypizacji i dyskryminacji płciowej. W kontekście ratyfikowania poprzez Polskę w 1980 roku Konwencji Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet ONZ pojawia się zatem pierwsza pozycja, która przerywa milczenie i jednocześnie stanowi pierwszy krok przełożenia idei równości płci na program oddziaływań edukacyjnych. Z recenzji prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy Autorka podjęła ambitną próbę diagnozy rzeczywistości społecznej i jej wartościowania z punktu widzenia jasno przyjętych założeń. Literatura, którą wykorzystuje Autorka, jest bardzo bogata i reprezentatywna dla podjętej tematyki. Podręcznik jest napisana komunikatywnie, narracje są skonstruowane ciekawie, mówiąc krótko - chce się ją czytać. z recenzji prof. Zbyszko Melosika Dorota Pankowska - dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli UMCS w Lublinie, interesuje się problematyką gender w edukacji i metodyką pracy wychowawczej, publikuje w tych czasopismach, jak Nauka, Socjologia Wychowania, Człowiek - Teraźniejszość - Nauka, Nowa Szkoła, jest autorką książki Zagadki o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza i współautorką Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.
Spis treści:
  • 1. Role, stereotypy, tożsamość – konstruowanie rodzaju 2. Podobieństwa i różnice płci – fakty i mity 3. Socjalizacja – droga do kobiecości i męskości 4. Skutki pryzmatów rodzaju – dyskryminacja i seksizm 5. Przekraczanie stereotypów – partnerstwo i samorealizacja Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .