Informacje o Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ś Ź Ć DŹ

Książka Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ś Ź Ć DŹ informacje

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ś Ź Ć DŹ

Autor (autorzy): Anna Chrzanowska , Katarzyna Szoplik
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,93 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: Dź ć ź ś logopedyczne ćwiczenia i zabawy
ISBN: ISBN 83-916173-2-7
Opis: Niniejsza książka to kolejna pozycja z serii poradników logopedycznych pod wspólnym tytułem Zabawy i ćwiczenifa logopedyczne. Zaprezentowane w opracowaniu ćwiczenia i zabawy mogą być wykorzystane zarówno przez logopedów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym, które przejawiają trudności w wymowie głosek /ś/, /ź/, /ć/, /dź/ Osoba pracująca z dzieckiem z wadą wymowy znajdzie tu również wskazówki dotyczące poprawnej artykulacji głosek, sposoby ich wywołania, utrwalania i automatyzacji w samodzielnych wypowiedziach ustnych. Prezentowane zabawy i ćwiczenia służą nie tylko utrwalaniu i automatyzacji poprawnej wymowy /ś/, /ź/, /ć/, /dź/. Dzięki ich stosowaniu można również: - poszerzać zasób słownictwa dziecka; - uczyć stosowania poprawnych form gramatycznych; - rozwijać aktywność werbalną i sprawność komunikowania się; - utrwalać pisownię zgodną z zasadami ortografii; - doskonalić umiejętności dziecka w zakresie edukacji matematycznej; - stymulować rozwój myślenia i spostrzegawczości; - rozwijać percepcję słuchową i wzrokową; - doskonalić koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową - popularyzować utwory poetów polskich. Wśród demonstrowanych ćwiczeń ważne miejsce zajmują ciekawe zabawy ruchowe, które można prowadzić nie tylko w gabinecie logopedycznym, ale także w domu i w trakcie zajęć programowych w przedszkolu i w szkole. Na uwagę zasługują również ćwiczenia m.in. manualne oraz ćwiczenia matematyczne połączone z ćwiczeniami logopedycznymi. Łączenie różnych ćwiczeń powoduje, że praca korekcyjna jest bardziej interesująca i atrakcyjna.
Spis treści:

Pozostałe książki medyczne na literę Z