zacznijmy razem dzieci co to znaczy
Co znaczy Dzieci specjalnej troski w szkole?. Co to jest integracyjnych. Zawiera propozycje.

Czy pomocne?

ZACZNIJMY RAZEM. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. - poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych

Definicja z ang. Let's start with TOTAL. Children with special needs in primary school. - A guide for teachers of inclusive schools, z niem. Lassen Sie uns mit TOTAL starten. Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Grundschule. - Ein Leitfaden für Lehrer von inklusiven Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2002, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,120 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: zacznijmy razem dzieci
ISBN: ISBN 83-02-08051-9
Opis: Poradnik jest adresowany do nauczycieli szkół i klas integracyjnych. Zawiera propozycje rozwiązań edukacji integracyjnej na poziomie nauczania początkowego. Teoretyczne rozważania są następnie rozszerzone o konkretne rozwiązania metodyczne, na przykład uwagi dotyczące dostosowywania programu nauczania do potrzeb dzieci, sposoby terapeutyczne, problemy powiązane z oceną uczniów. Załączniki zawierają najnowsze dokumenty powiązane z integracją w szkole
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • 2. Idea wprowadzenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce
 • 3. Cele i zadania
 • 4. Warunki wdrożenia programu
 • 5. Obudowa dydaktyczna programu
 • 6. Zasady naboru uczniów do klasy integracyjnej
 • 7. Przygotowanie placówki jako bazy do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych
 • 8. Sposób urządzenia sali lekcyjnej
 • 9. Zatrudnienie kadry pedagogicznej i pomocniczej w placówce
 • 10. Zasady współpracy pomiędzy specjalistami
 • 11. Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy w szkole integracyjnej
 • 12. Powołanie zespołu ds. integracji
 • 13. Przygotowanie uczniów i rodziców
 • 14. Program nauczania. Określanie potrzeb szczególnych uczniów
 • 15. Struktura zajęć dydaktycznych
 • 16. Przykładowe sposoby wspierające
 • 17. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia
 • 18. Mechanizm oddziaływań wychowawczych
 • 19. Współpraca z instytucjami
 • 20. Współpraca z rodzicami
 • 21. Ewaluacja programu
 • 22. Planowane metody i harmonogram badania przebiegu projektu
 • 23. Załączniki
 • 24. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .