zarys medycyny tropikalnej co to znaczy
Co znaczy Zarys medycyny tropikalnej?. Co to jest jest przez zespół pracowników naukowych Zakładu.

Czy pomocne?

Zarys medycyny tropikalnej

Definicja z ang. Outline of tropical medicine, z niem. Gliederung der Tropenmedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,296 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: zarys medycyny tropikalnej
ISBN: ISBN 83-924989-1-9
Opis: Książka pt. ''Zarys Medycyny Tropikalnej'' przygotowany jest przez zespół pracowników naukowych Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego z siedzibą w Gdyni i lekarzy z nim współpracujących. Ujmuje on problemy medycyny tropikalnej w sposób kompleksowy, a zarazem przystępny nie tylko dla pracowników służby zdrowia, ale także dla szerokiego grona innych zainteresowanych osób. Autorzy pracy, poza analizą materiałów uzyskanych z obszernego piśmiennictwa krajowego i obcego, przedstawiają w podręczniku własne doświadczenie nabyte w czasie służby w warunkach tropikalnych (wyjazdy szkoleniowe, udział w Polskich Kontyngentach Wojskowych, rejsy w charakterze lekarzy okrętowych do rejonów tropikalnych, i tym podobne . Książka ''Zarys medycyny tropikalnej'' prezentuje pełen zakres informacje merytorycznych dotyczących współczesnej medycyny tropikalnej i z powodzeniem będzie mógł być wykorzystany w procesie przygotowania i szkolenia zainteresowanych do wyjazdu w tropik. Będzie on także cennym źródłem informacji dla lekarzy praktyków, którzy często zdani na własne siły, pracują w tropiku w regionach znacznie oddalonych od ośrodków klinicznych. Z podręcznika ''Zarys medycyny tropikalnej'', będą mogli także z powodzeniem korzystać zarówno cywilni jak i wojskowi lekarze specjalizujący się aktualnie w medycynie transportu, epidemiologii, chorobach zakaźnych, higienie i tym podobne Cennym źródłem Książka będzie również dla lekarzy w państwie, którzy coraz częściej stykają się z pacjentami chcącymi wyjechać do państw tropikalnych bądź z nich powracającymi. Gen. bryg, prof. dr hab. med. Jan Krzysztof Podgórski Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
Spis treści:
  • CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka strefy klimatu tropikalnego 2. Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka. Problemy aklimatyzacji 3. Geografia chorób zakaźnych 4. Szczepienia ochronne 5. Problemy ochrony zdrowia i zabezpieczenia medycznego załóg statków morskich 6. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych organizacji międzynarodowych 7. Psychologiczne uwarunkowania sytuacji kryzysowych w misjach pokojowych z uwzględnieniem reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
  • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 8. Malaria 9. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) 10. Wirusowe zakażenia tropikalne 11. Infekcyjne choroby biegunkowe 12. Choroby skóry w tropiku 13. Choroby przenoszone drogą płciową w tropiku 14. Krętkowice 15. Neuroinfekcje 16. Inne choroby tropikalne 17. Wykładniki patomorfologiczne szczególnie niebezpiecznych zakażeń tropikalnych 18. Patomorfologia infekcyjnych chorób biegunkowych 19. Wykładniki histopatologiczne neuroinfekcji 20. Wykładniki histopatologiczne zmian w chorobach przenoszonych drogą płciową, dermatozach i innych charakterystycznych dla strefy klimatu tropikalnego chorobach 21. Alergeny pyłku roślin, spór grzybowych i zwierząt z uwzględnieniem tropiku

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .