zarys zasad postępowania co to znaczy
Co znaczy postępowania anestezjologicznego w?. Co to jest w anestezjologü i intensywnej terapii.

Czy pomocne?

Zarys zasad postępowania anestezjologicznego w torakochirurgii i w obrażeniach klatki piersiowej

Definicja z ang. Outline of the rules of conduct anesthesia in thoracic surgery and thoracic injuries, z niem. Überblick über die Verhaltensregeln Anästhesie in der Thoraxchirurgie und Thoraxverletzungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,70 str., Wymiary: 145*205 mm
Zagadnienia: zarys zasad postępowania
ISBN: ISBN 83-88778-03-X
Opis: Podręcznik adresowana jest do lekarzy specjalizujących się w anestezjologü i intensywnej terapii. Kluczowym jej celem jest przybliżenie i próba wyjaśnienia szkolącym się lekarzom problemów jakie pojawiają się u chorych poddawanych operacjom torakochirurgicznym. Przygotowanie pacjentów, prowadzenie znieczulenia, zasady wentylacji i leczenie bólu pooperacyjnego są wiodącymi tematami książki. Z kolei rozdział o postępowaniu w obrażeniach klatki piersiowej stanowi uzupełnienie, pozwalające objąć problem anestezjologii i intensywnej terapii w torakochirurgii jako całości. Mamy nadzieję, iż nasza inicjatywa spotka się z akceptacją środowiska i wypełni lukę na rynku wydawniczym dotyczącą omawianych zagadnień.
Spis treści:
  • 1. Przygotowanie chorego do znieczulenia do zabiegu operacyjnego na klatce piersiowej (Hanna Kucia)
  • 2. Intubacja rurkami o podwójnym świetle
  • 3. Zasady wentylacji jednego płuca
  • 4. Myasthenia gravis jako problem anestezjologiczny
  • 5. Znieczulenie do zabiegów wziernikowania śródpiersia (mediastinoskopii) i oskrzeli (bronchoskopii)
  • 6. Znieczulenie w torakochirurgii z zastosowaniem cewnika zewnątrzoponowego
  • 7. Zasady postępowania w obrażeniach klatki piersiowej

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .