zarządzanie ochronie zdrowia co to znaczy
Co znaczy ochronie zdrowia. Narzędzia pracy?. Co to jest są liderami toczącej się zmiany - do osób.

Czy pomocne?

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menadżera

Definicja z ang. Management in health care. Work Tools Manager, z niem. Management im Gesundheitswesen. Anbaugeräte-Manager.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,303 str., Wymiary: 170*240 mm
Zagadnienia: zarządzanie ochronie zdrowia
ISBN: ISBN 83-88447-45-9
Opis: Obecny tom jest adresowany przede wszystkim do tych, którzy są liderami toczącej się zmiany - do osób zarządzających placówkami świadczącymi usługi zdrowotne. Od ich wiedzy i umiejętności zależą jakość świadczeń, poziom satysfakcji pacjentów i faktyczny byt, czyli i miejsce pracy dla wielu. Wiedza, którą zdobywają między innymi uczestnicząc w studiach podyplomowych jest gwarancją sukcesu na trudnym i bardzo wymagającym aktualnie rynku usługodawców. Przygotowując razem z grupą wykładowców studiów podyplomowych "kierowanie w ochronie zdrowia" niniejszą publikację staraliśmy się wskazać zarówno na podstawowe problemy specyficzne dla danej tematyki, jak i na możliwości ich zastosowania w codziennej pracy menedżera.
Spis treści:
 • kierowanie wiedzą w organizacji
 • Polityka zdrowotna. Perspektywa opisowa
 • Wpływ przeobrażeń demograficznych na potrzeby ochrony zdrowia
 • Prawne zagadnienia ochrony zdrowia
 • Organizacja i zakres działania kas chorych
 • Ewaluacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych w opiece zdrowotnej
 • Rynek usług zdrowotnych - narzędzie optymalizacji decyzji
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych-narzędzie pracy menedżera
 • >>kierowanie jakością usług zdrowotnych
 • Marketing w ochronie zdrowia
 • Mechanizm informacyjny w ochronie zdrowia jako narzędzie pracy zarządzającego po stronie płatnika - kasy chorych
 • Promocja zdrowia jako przedmiot kierowania w ochronie zdrowia
 • Metodyka sporządzania biznes planów zakładów opieki zdrowotnej
 • Doskonalenie kierowania zasobami ludzkimi organizacji służby zdrowia
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Nowy menedżer - rozważania teoretyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .