zróżnicowane działanie leków co to znaczy
Co znaczy działanie leków przeciwdepresyjnych?. Co to jest nie tylko na samych chorych i ich.

Czy pomocne?

Zróżnicowane działanie leków przeciwdepresyjnych

Definicja z ang. Varied effects of antidepressants, z niem. Abwechslungsreiche Wirkungen von Antidepressiva.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,104 str., Wymiary: 140 x 205 mm
Zagadnienia: zróżnicowane działanie leków
ISBN: ISBN 83-7258-014-6
Opis: Depresja jest częstym zaburzeniem wywierającym spory wpływ nie tylko na samych chorych i ich bezpośrednie otoczenie, lecz również na pracę lekarzy ogólnych i psychiatrów. W ostatnim okresie diagnostyka i leczenie depresji się poprawiły, co w pewnej mierze jest skutkiem przeprowadzanych akcji edukacyjnych, które - nie tylko pośród lekarzy ogólnych, ale również w obrębie wielu społeczności - pogłębiły wiedzę na temat charakteru i rozpowszechnienia tej choroby. Jednak ważnym problemem, z którym nadal stykają się klinicyści, jest wybór - spośród wielu aktualnie dostępnych - leku przeciw-depresyjnego w najwyższym stopniu odpowiedniego dla konkretnego pacjenta. Pojawiają się także wątpliwości dotyczące czasu trwania terapii, środków ostrożności u chorych w wieku podeszłym czy wreszcie interakcji innych preparatów ze stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Spis treści:
 • 1. Rozpoznawanie i aspekty kliniczne depresji
 • 2. Ocena wyników leczenia przeciwdepresyjnego
 • 3. Podstawowe wiadomości na temat neurotransmiterów
 • 4. Biochemiczne podłoże depresji
 • 5. Zarys właściwości farmakologicznych i działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych
 • 6. Klinicznie ważne interakcje leków przeciwdepresyjnych
 • 7. Rola serotoniny w patogenezie depresji
 • 8. Rola noradrenaliny w depresji
 • 9. Strategie leczenia depresji lekoopornych
 • 10. Nowe wykorzystania kliniczne leków przeciwdepresyjnych
 • 11. Wykorzystanie leków przeciwdepresyjnych w różnych grupach chorych
 • Bonus
 • Rekomendowane piśmiennictwo Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .