ambome skutki uboczne co to znaczy
Definicja Amphotericinum B skład. Co to jest antybiotyk przeciwgrzybiczy. Stosowanie AmBisome.

Czy pomocne?

Leczenie AmBisome

Nazwa zagraniczna AmBisome: Amphotericinum B
Składniki leku AmBisome: amfoterycyna B wbudowana w błonę liposomów
Forma leku AmBisome: proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Kategorie: Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalność: Choroby wewnętrzne
Efekty pożądane AmBisome antybiotyk przeciwgrzybiczy
Podobne do AmBisome:
  • AmBisome, 0,05g,inj., 1 fiol+ 1 filtr membr. (NEXSTAR PHARM. ANGLIA),
  • AmBisome, 0,05g,inj.,10 fiol+10filtrow membr. (NEXSTAR PHARM. ANGLIA).
Zamienniki AmBisome:
Instrukcja AmBisome stosowanie: Leczenie ciężkich układowych i (lub) głębokich zakażeń grzybiczych u pacjentów, którym ze względu na działanie uszkadzające nerki, nie można podawać skutecznych dawek konwencjonalnej postaci amfoterycyny B.DAWKOWANIE:AmBisome podaje we wlewie dożylnym (przez 30 do 60 minut) wykwalifikowany personel medyczny. Dzieciom podawano produkt AmBisome w dawkach porównywalnych do stosowanych u dorosłych, w przeliczeniu na kg masy ciała. Należy regularnie oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy, zwłaszcza potasu i magnezu.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Mogą wystąpić przemijające zaburzenia czynności nerek. Gorączka i dreszcze o różnym nasileniu są najczęściej występującymi reakcjami związanymi z podawaniem wlewu, których można oczekiwać podczas podawania pierwszej dawki produktu AmBisome. Do rzadziej występujących reakcji związanych z wlewem zalicza się następujące objawy: ból pleców i (lub) uczucie ucisku lub ból w klatce piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli, uderzenia gorąca, kołatanie serca i niedociśnienie tętnicze. Objawy te szybko ustępowały po zaprzestaniu podawania wlewu. W porównaniu z konwencjonalnymi preparatami amfoterycyny B nie obserwowano objawów trwałej nefrotoksyczności (działania uszkadzającego nerki). Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas dłuższego leczenia i co najmniej raz w tygodniu, wykonywać badania laboratoryjne w celu oceny czynności nerek.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego.
Dawkowanie AmBisome: AmBisome podaje we wlewie dożylnym (przez 30 do 60 minut) wykwalifikowany personel medyczny. Dzieciom podawano produkt AmBisome w dawkach porównywalnych do stosowanych u dorosłych, w przeliczeniu na kg masy ciała. Należy regularnie oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy, zwłaszcza potasu i magnezu.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Mogą wystąpić przemijające zaburzenia czynności nerek. Gorączka i dreszcze o różnym nasileniu są najczęściej występującymi reakcjami związanymi z podawaniem wlewu, których można oczekiwać podczas podawania pierwszej dawki produktu AmBisome. Do rzadziej występujących reakcji związanych z wlewem zalicza się następujące objawy: ból pleców i (lub) uczucie ucisku lub ból w klatce piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli, uderzenia gorąca, kołatanie serca i niedociśnienie tętnicze. Objawy te szybko ustępowały po zaprzestaniu podawania wlewu. W porównaniu z konwencjonalnymi preparatami amfoterycyny B nie obserwowano objawów trwałej nefrotoksyczności (działania uszkadzającego nerki). Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas dłuższego leczenia i co najmniej raz w tygodniu, wykonywać badania laboratoryjne w celu oceny czynności nerek.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego.
Skutki uboczne AmBisome: Mogą wystąpić przemijające zaburzenia czynności nerek. Gorączka i dreszcze o różnym nasileniu są najczęściej występującymi reakcjami związanymi z podawaniem wlewu, których można oczekiwać podczas podawania pierwszej dawki produktu AmBisome. Do rzadziej występujących reakcji związanych z wlewem zalicza się następujące objawy: ból pleców i (lub) uczucie ucisku lub ból w klatce piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli, uderzenia gorąca, kołatanie serca i niedociśnienie tętnicze. Objawy te szybko ustępowały po zaprzestaniu podawania wlewu. W porównaniu z konwencjonalnymi preparatami amfoterycyny B nie obserwowano objawów trwałej nefrotoksyczności (działania uszkadzającego nerki). Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas dłuższego leczenia i co najmniej raz w tygodniu, wykonywać badania laboratoryjne w celu oceny czynności nerek.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego.
Poinformuj lekarza gdy lek AmBisome: Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego.
Dotyczy:
  • grzybica układowa,
  • antybiotyk,
  • aspergiloza,
  • rozsiana kandydoza,
  • grzybica.

Definicja Amphotericinum B: Co to jest AmBisome lek w Skutki uboczne A .