darob skutki uboczne co to znaczy
Definicja Sotaloli hydrochloridum skład. Co to jest serca (inotropowo ujemnie), zmniejsza ryzyko.

Czy pomocne?

Leczenie Darob

Nazwa zagraniczna Darob: Sotaloli hydrochloridum
Składniki leku Darob: chlorowodorek sotalolu
Forma leku Darob: tabletki
Kategorie: Układ sercowo-naczyniowy
Specjalność: Kardiologia
Efekty pożądane Darob
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi,
 • zmniejsza siłę skurczów serca (inotropowo ujemnie),
 • zmniejsza ryzyko arytmii serca,
 • blokuje receptory beta-adrenergiczne,
 • zmniejsza częstotliwość skurczów serca.
Podobne do Darob:
 • Darob, 80 mg, tabl., 50 szt (KNOLL AG),
 • Darob, tabletki, 80 mg, 20 szt,
 • Darob,160 mg, tabl., 50 szt (KNOLL AG).
Zamienniki Darob:
Instrukcja Darob stosowanie: Ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca pochodzenia komorowego i nadkomorowego.DAWKOWANIE:Dawkę i częstość dawkowania ustala lekarz.
Dawkowanie Darob: Dawkę i częstość dawkowania ustala lekarz.
Skutki uboczne Darob: Mogą ujawnić się lub nasilić już istniejące: niewydolność serca (czasem jedynie pod postacią uczucia zmęczenia, zawrotów głowy, oszołomienia z towarzyszącymi spadkami ciśnienia krwi), arytmia (szczególnie u pacjentów z uszkodzeniem lewej komory serca). Może wystąpić nasilenie  zaburzeń krążenia w tętnicach obwodowych, objawiające się uczuciem mrowienia i/lub zimna oraz bólów kończyn dolnych.
Poinformuj lekarza gdy lek Darob: Gdy masz nadwrażliwość na sotalol i/lub sulfonamidy, gdy cierpisz na zaawansowaną niewydolność serca, wstrząs pochodzenia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia elektrolitowe (niedobór potasu i/lub niedobór magnezu), niskie wartości ciśnienia tętniczego, zaburzenia krążenia w obrębie tętnic obwodowych (miażdżyca zarostowa, zespół Raynaud), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, istotne reakcje i/lub choroby o podłożu alergicznym (astma oskrzelowa, obrzęk głośni, ciężki alergiczny nieżyt nosa), zaawansowaną niewydolność nerek, kwasicę metaboliczną, depresję.
Dotyczy:
 • arytmia,
 • napadowe tachyarytmie komorowe,
 • migotanie przedsionków,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • częstoskurcz.

Definicja Sotaloli hydrochloridum: Co to jest Darob lek w Skutki uboczne D .