debecylina skutki uboczne co to znaczy
Definicja Benzathini benzylpenicillinum skład. Co to jest bakteriobójcze. Stosowanie Debecylina.

Czy pomocne?

Leczenie Debecylina

Nazwa zagraniczna Debecylina: Benzathini benzylpenicillinum
Składniki leku Debecylina: benzylopenicylina benzatynowa
Forma leku Debecylina: proszek do przygotowania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych
Kategorie: Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalność: Choroby zakaźne i pasożytnicze
Efekty pożądane Debecylina bakteriobójcze
Podobne do Debecylina:
  • Debecylina, 600.000 j.m.,inj., 1 fiol(s.sub) (POLFA TARCHOMIN),
  • Debecylina, 600.000 j.m.,inj.,20 fiol(s.sub) (POLFA TARCHOMIN),
  • Debecylina, iniekcje, 1.200.000 j.m., 20 fiolek (substancja sucha) (POLFA TARCHOMIN),
  • Debecylina,1.200.000 j.m.,inj., 1fiol(s.sub) (POLFA TARCHOMIN).
Zamienniki Debecylina:
Instrukcja Debecylina stosowanie: Zakażenia paciorkowcowe (m.in. angina, zapalenie migdałków podniebiennych, zatok obocznych nosa), profilaktyka choroby reumatycznej i zapalenia wsierdzia, nosicielstwo błonicy, kiła. W ostrych lub ciężkich zakażeniach jego podanie powinno być zawsze poprzedzone leczeniem penicyliną benzylową. Dzieciom podaje się niemal wyłącznie w profilaktyce choroby reumatycznej i zapalenia wsierdzia.DAWKOWANIE:Lek podaje się domięśniowo, po ewentualnym uprzednim wykonaniu próby uczuleniowej.
Dawkowanie Debecylina: Lek podaje się domięśniowo, po ewentualnym uprzednim wykonaniu próby uczuleniowej.
Skutki uboczne Debecylina: Reakcje uczuleniowe (rumień, pokrzywka, gorączka, bóle stawów, bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny - niekiedy kończący się śmiercią), nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami, rzadko śródmiąższowe zapalenie nerek, leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), niedokrwistość hemolityczna (anemia) , trombocytopenia (małopłytkowość - niedobór płytek krwi); u pacjentów z kiłą możliwa reakcja Jarish-Herxheimera, jako skutek uwolnienia endotoksyn z krętków.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na penicylinę.
Poinformuj lekarza gdy lek Debecylina: Gdy masz nadwrażliwość na penicylinę.
Dotyczy:
  • antybiotyk,
  • zapalenie migdałków,
  • angina,
  • zakażenie,
  • reumatoidalne zapalenie stawów,
  • bakteriobójczy.

Definicja Benzathini benzylpenicillinum: Co to jest Debecylina lek w Skutki uboczne D .