hepatect skutki uboczne co to znaczy
Definicja Hepatitis B immunoglobulin skład. Co to jest immunomodulujące. Stosowanie Hepatect CP.

Czy pomocne?

Leczenie Hepatect CP

Nazwa zagraniczna Hepatect CP: Hepatitis B immunoglobulin
Składniki leku Hepatect CP: koncentrat ludzkiej gamma-globuliny
Forma leku Hepatect CP: roztwór do infuzji
Kategorie: Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalność: Immunologia kliniczna
Efekty pożądane Hepatect CP immunomodulujące
Podobne do Hepatect CP:
  • Hepatect CP, 100 j.m./2 ml, inj.doż.,1 amp (BIOTEST),
  • Hepatect CP, 500 j.m./10 ml, inj.doż.,1 fiol (BIOTEST).
Zamienniki Hepatect CP:
Instrukcja Hepatect CP stosowanie: Zapobieganie zapaleniu wątroby wywołanemu wirusem HBV u osób z bliskiego kontaktu chorego; u osób, u których doszło do przedostania się do krwi lub masywnego kontaktu z błonami śluzowymi zanieczyszczonego wirusem materiału (przetoczenie krwi, igły itp.). Przed czynną immunizacją pracowników oddziałów szpitalnych, szczególnie narażonych na kontakt z HBV (stacje dializ, hematologia, onkologia, chirurdzy, transplantolodzy) oraz pacjentów tych oddziałów, regularnie, aż do chwili gdy bierna immunizacja nie będzie już konieczna. Profilaktyka u noworodków matek HBsAg pozytywnych. U osób, u których zachodzi konieczność częstego przetaczania krwi, aż do czasu wytworzenia odpowiedniego poziomu przeciwciał anty-HBsAg w procesie czynnej immunizacji. Hepatect jest dodatkowo wskazany u osób wymagających profilaktyki HBV, u których z powodu np. skazy krwotocznej niemożliwe jest podawanie koncentratu drogą domięśniową.DAWKOWANIE:Dożylnie. Schemat podawania gamma-globuliny ustala lekarz prowadzący.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Ból głowy, zwiększenie stężenia sodu we krwi, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dreszcze i poty.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny.
Dawkowanie Hepatect CP: Dożylnie. Schemat podawania gamma-globuliny ustala lekarz prowadzący.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Ból głowy, zwiększenie stężenia sodu we krwi, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dreszcze i poty.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny.
Skutki uboczne Hepatect CP: Ból głowy, zwiększenie stężenia sodu we krwi, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dreszcze i poty.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy masz nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny.
Poinformuj lekarza gdy lek Hepatect CP: Gdy masz nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny.
Dotyczy:
  • wątroba,
  • immunostymulacja,
  • immunoglobulina,
  • infekcje wirusowe,
  • wirusowe zapalenie wątroby.

Definicja Hepatitis B immunoglobulin: Co to jest Hepatect CP lek w Skutki uboczne H .