neupogen skutki uboczne co to znaczy
Definicja Filgrastimum skład. Co to jest zwiększa liczbę granulocytów. Stosowanie Neupogen skutki.

Czy pomocne?

Leczenie Neupogen

Nazwa zagraniczna Neupogen:Filgrastimum
Składniki leku Neupogen: filgrastim
Forma leku Neupogen: roztwór do wstrzykiwań
Kategorie:Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
Specjalność: Onkologia kliniczna
Efekty pożądane Neupogenzwiększa liczbę granulocytów
Podobne do Neupogen:
 • Neupogen, iniekcje, 30 MU / 0,5 ml, 1 ampułko - strzykawka,
 • Neupogen, iniekcje, 48 MU / 0,5 ml, 1 ampułko - strzykawka,
 • Neupogen,30 MU/0,5 ml, inj., 5 amp-strzyk. (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,30 MU/1 ml,inj,(z sorbit),1amp-strz (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,30 MU/1 ml,inj.,(z sorbit.), 1 fiol (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,30 MU/1 ml,inj.,(z sorbit.), 5 fiol (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,48 MU/0,5 ml,inj., 5 amp-strzyk. (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,48 MU/1,6 ml,inj,(z sorbit), 1 fiol (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,48 MU/1,6 ml,inj,(z sorbit), 5 fiol (AMGEN EUROPE B.V.),
 • Neupogen,48MU/1,6ml,inj,(z sorbit),1amp-strz (AMGEN EUROPE B.V.).
Zamienniki Neupogen:
Instrukcja Neupogen stosowanie:U chorych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii przebiegającej z gorączką.  W celu skrócenia czasu trwania i zmniejszenia klinicznych następstw neutropenii. Ciężka wrodzona, idiopatyczna lub cykliczna neutropenia u dorosłych i dzieci. Leczenie uporczywej neutropenii u chorych w zaawansowanym stadium zakażenia HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych.DAWKOWANIE:W większości przypadków preferowaną drogą jest podawanie podskórne. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Leczenie preparatem prowadzi się tylko we współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem onkologicznym, który dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostycznym.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Najczęściej występują bóle kostno-stawowe, rzadziej dolegliwości związane z układem moczowym. Rzadko zaburzenia ze strony układu krążenia (sporadycznie przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany naczyniowe i zaburzenia gospodarki wodnej), reakcje nadwrażliwości. U chorych na ciężką przewlekłą neutropenię lek może powodować powiększenie śledziony, małopłytkowość, biegunkę, ból głowy, powiększenie wątroby, wypadanie włosów, osteoporozę, a podczas długotrwałego stosowania niedokrwistość, krwawienie z nosa, zapalenie naczyń krwionośnych skóry, bardzo rzadko białkomocz, krwiomocz.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy przyjmujesz leki zawierające 5-fluorouracyl.
Dawkowanie Neupogen:W większości przypadków preferowaną drogą jest podawanie podskórne. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Leczenie preparatem prowadzi się tylko we współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem onkologicznym, który dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostycznym.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:Najczęściej występują bóle kostno-stawowe, rzadziej dolegliwości związane z układem moczowym. Rzadko zaburzenia ze strony układu krążenia (sporadycznie przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany naczyniowe i zaburzenia gospodarki wodnej), reakcje nadwrażliwości. U chorych na ciężką przewlekłą neutropenię lek może powodować powiększenie śledziony, małopłytkowość, biegunkę, ból głowy, powiększenie wątroby, wypadanie włosów, osteoporozę, a podczas długotrwałego stosowania niedokrwistość, krwawienie z nosa, zapalenie naczyń krwionośnych skóry, bardzo rzadko białkomocz, krwiomocz.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy przyjmujesz leki zawierające 5-fluorouracyl.
Skutki uboczne Neupogen:Najczęściej występują bóle kostno-stawowe, rzadziej dolegliwości związane z układem moczowym. Rzadko zaburzenia ze strony układu krążenia (sporadycznie przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany naczyniowe i zaburzenia gospodarki wodnej), reakcje nadwrażliwości. U chorych na ciężką przewlekłą neutropenię lek może powodować powiększenie śledziony, małopłytkowość, biegunkę, ból głowy, powiększenie wątroby, wypadanie włosów, osteoporozę, a podczas długotrwałego stosowania niedokrwistość, krwawienie z nosa, zapalenie naczyń krwionośnych skóry, bardzo rzadko białkomocz, krwiomocz.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy przyjmujesz leki zawierające 5-fluorouracyl.
Poinformuj lekarza gdy lek Neupogen:Gdy przyjmujesz leki zawierające 5-fluorouracyl.
Dotyczy:
 • granulocyty,
 • onkologia,
 • neutropenia,
 • chemioterapia.

Definicja Filgrastimum: Co to jest Neupogen lek w Skutki uboczne N .