Pomoc medyczna w edukacji Y

  • Brak książek medycznych o leczeniu pacjentów na literę Y

Co to jest? Co znaczy w literaturze medycznej?

Książka medycyna, litertatura medyczna. Fragment książki o medycynie. Pomoc medycyny w literaturze.

Definicja pomoc.

Pojęcie leczenie.