chromochłonny zespół co to znaczy
Guz Chromochłonny, Zespół Metaboliczny, Układ Krwionośny, Bmi, Gorączka, Terapia, Insulina.

Definicje wysokie i niskie ciśnienie

 • Co to jest Wtórne Nadciśnienie skutek innych schorzeń, takich jak, np.: zwężenie tętnicy nerkowej, guzy nadnerczy czy przysadki mózgowej
 • Co to jest Pressure Blood High nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone
 • Co to jest Anemia poziomu we krwi hemoglobiny (barwnika występującego w erytrocytach) lub krwinek czerwonych (erytrocytów
 • Co to jest Rozkurczowe Ciśnienie dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie
 • Co to jest Wieńcowych Naczyń Angioplastyka angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła
 • Co to jest Główna Tętnica prowadzące krew z lewej komory serca do narządów całego organizmu; w naczyniu tym wyróżnia się kilka odcinków
 • Co to jest Tętnicze Nadciśnienie high blood pressure) schorzenie rozpoznane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas
 • Co to jest Leczenie choroby; wśród pojęć związanych z leczeniem wyróżnia się: leczenie farmakologiczne (farmakoterapia), czyli
 • Co to jest Dbp tętnicze rozkurczowe - najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w
 • Co to jest Stenokardia lekarzy, będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w
 • Co to jest Stenokardialny Ból będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w postaci bólu
 • Co to jest Ptca angioplasty) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Rozkurczowe dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie
 • Co to jest Moczanowa Dna spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi kwasu
 • Co to jest Serca Niewydolność wynika z czynnościowego lub strukturalnego upośledzenia mięśnia sercowego, zaburzającego czynność serca jako
 • Co to jest Mikroalbuminuria 200 mg/l albumin (białka). Jest to wczesny objaw świadczący o uszkodzeniu nerek (nefropatii) w przebiegu
 • Co to jest Duszność powietrza, trudności w oddychaniu, często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych. Może być
 • Co to jest Sbp skurczowe - najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie
 • Co to jest Wrzodowa Choroba uszkodzenie) w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, który jest spowodowany działaniem kwasu żołądkowego
 • Co to jest Otyłość odpowiedzialne są czynniki genetyczne, endokrynne i środowiskowe. Przewaga poboru energii nad jej utratą
 • Co to jest Głębokich Żył Zakrzepica skrzeplin w układzie żył głębokich jest potencjalnie niebezpieczną chorobą, która może nawet zagrażać życiu
 • Co to jest Miażdżyca polegająca na obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej ścian tętnic; gromadzenie
 • Co to jest Ambulatory Blood Pressure Monitoring tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego; badanie jest
 • Co to jest Głowy Bóle subiektywny objaw, charakteryzujący się występowaniem bólu w obrębie głowy. Ból może być łagodny lub silny
 • Co to jest Dodatkowe Badania diagnostycznego lub badania laboratoryjne, które mają na celu zebranie informacji umożliwiających dobór
 • Co to jest Przeziębienie objawy stają się coraz bardziej dokuczliwe, aż do rozwinięcia choroby
 • Co to jest Angioplastyka naczynia krwionośnego i poprawę przepływu krwi przez poszerzane naczynie, poprawia ukrwienie narządów
 • Co to jest Podmiotowe Badanie podczas badania podmiotowego lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u
 • Co to jest Kreatyniny Klirens kreatyniny w jednostce czasu. W praktyce wykorzystywany jest do oznaczenia GFR czyli przesączania
 • Co to jest Tętnice tkanek i narządów ciała; tętnice, dzięki obecności w swojej ścianie włókien mięśni gładkich, mogą kurcząc się
 • Co to jest Krzyża Bóle najczęściej występują pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, a ich częstotliwość rośnie wraz z wiekiem. Dzieci
 • Co to jest Rr tętnicze; RR pochodzi od nazwiska Scipione Riva-Rocci, który pod koniec XIX wieku skonstruował pierwszy
 • Co to jest Serca Zawał niedokrwieniem. Do rozwoju zawału serca dochodzi zwykle u pacjentów z chorobą wieńcową, u których dochodzi do
 • Co to jest Optymalne Ciśnienie ciśnienie tętnicze nie przekraczające wartości 120/80 mm Hg
 • Co to jest Oka Dna Badanie zmiany w obrębie tętniczek siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany w obrębie naczyń dna oka
 • Co to jest Moczowy Kwas człowieka jako produkt końcowy przemian (trawienia) aminokwasów białek; kwas moczowy może odkładać się w
 • Co to jest Farmakoterapia leczenie schorzeń za pomocą leków (środków farmakologicznych
 • Co to jest Endotelinz Najsilniej spośród wszystkich znanych hormonów obkurczają naczynia krwionośne i poprzez to podnoszą ciśnienie
 • Co to jest Biegunka co najmniej trzy razy dziennie) oddawaniu płynnego stolca. Dolegliwości trwające poniżej 10 dni określa się
 • Co to jest Podagra choroba spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi
 • Co to jest Terapeutyczne Postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z postępowaniem leczniczym wyróżnia się: terapię
 • Co to jest Serca Tamponada otaczającym serce worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia osierdzia, urazu serca i osierdzia lub
 • Co to jest Sfigmomanometr urządzenie służące do pomiaru ciśnienia tętniczego; zbudowane jest z manometru rtęciowego lub sprężynowego
 • Co to jest Wysiłkowa Próba niedokrwiennej serca; wykonywane jest na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym z równoczesnym zapisem
 • Co to jest Hg Mm jednostkach określa się najczęściej wysokość ciśnienia tętniczego
 • Co to jest Koronaroplastyka angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła
 • Co to jest Mikołaj Korotkow metodę pomiaru ciśnienia tętniczego Riva-Rocciego, polegającą na osłuchiwaniu tętnicy podczas pomiaru; od
 • Co to jest Przedsionków Migotanie występująca tachyarytmią (przyspieszeniem akcji serca >100/min) pochodzenia nadkomorowego, cechującą się
 • Co to jest Lekarski Wywiad pacjenta; podczas wywiadu lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u pacjenta
 • Co to jest Fartucha Białego Nadciśnienie wartości ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy pomiary wykonuje personel medyczny; u tych samych osób
 • Co to jest Lipidy cząsteczki zawierają kwasy tłuszczowe; charakterystyczną cechą lipidów jest dobra rozpuszczalność w
 • Co to jest Podstawowe Badania przypadku pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego - daje największe szanse na wykrycie przyczyny
 • Co to jest Krew osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi; głównym zadaniem krwi jest transport tlenu do tkanek
 • Co to jest Piersiowej Aorty Tętniak 5 cm, występujące w jej części wstępującej, zstępującej lub łuku aorty. Tętniaki dzielimy na:- wrodzone
 • Co to jest Azotu Tlenek rozszerzających naczynia krwionośne. Produkowany jest przez syntazy tlenku azotu (NOS), w tym śródbłonkową
 • Co to jest Cholesterol wchłaniany wraz z pokarmami z przewodu pokarmowego; jest niezbędny w procesie syntezy hormonów steroidowych
 • Co to jest Złośliwe Nadciśnienie charakteryzująca się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz szybkim postępem powikłań narządowych
 • Co to jest Kuchenna Sól powszechnie jako przyprawa lub konserwant. Jest to jeden z czynników powstawania chorób cywilizacyjnych oraz
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Skurczowe górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Hypertension pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego
 • Co to jest Brzucha Bóle lekarza rodzinnego. Ich przyczyny mogą być bardzo różne - od błędu dietetycznego po choroby nowotworowe.W
 • Co to jest Lipoproteiny struktury komórek oraz główny składnik osłonek mielinowych otoczek nerwów; występują także w osoczu krwi
 • Co to jest Przedmiotowe Badanie obejmuje: badanie głowy, szyi, klatki piersiowej (osłuchiwanie i opukiwanie serca oraz płuc), jamy brzusznej
 • Co to jest Ryzyka Czynniki wystąpienia nadciśnienia; do czynników niemodyfikowalnych - na które nie mamy wpływu - należą: wiek (ryzyko
 • Co to jest Echokardiografia któremu można obejrzeć struktury serca (przedsionki, komory, zastawki serca); służy do oceny budowy i funkcji
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie krwi na ściany naczyń krwionośnych; największe ciśnienie panuje w tętnicach, najniższe w żyłach; wartości
 • Co to jest Arterialis Hypertensio nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone
 • Co to jest Crohna Leśniowskiego Choroba zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie czczym, chociaż może dotyczyć każdego odcinka
 • Co to jest Mózgu Udar zaburzeń krążenia krwi w tym rejonie; udar niedokrwienny spowodowany może być np. zakrzepem lub zatorem w
 • Co to jest Pressure Blood Systolic wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do tętnic; w
 • Co to jest Żółtaczka błon śluzowych, sama w sobie nie jest chorobą, ale jest jej objawem. Przyczyną zażółcenia jest podwyższony
 • Co to jest Tętno naczyń krwionośnych spowodowane przepływem krwi (w rytmie akcji serca); jest najczęściej badane na tętnicy
 • Co to jest Samoistne Nadciśnienie choroby nadciśnieniowej (ponad 90% przypadków); jednoznaczne przyczyny tego schorzenia pozostają nieznane
 • Co to jest Ekg Elektrokardiogram w mięśniu sercowym prądów o niewielkim natężeniu; elektrokardiograf wychwytuje te zmiany i przekłada je na
 • Co to jest Elektrolity naturalnie w płynach ustrojowych (surowicy, moczu, płynie komórkowym, itd.), głównymi elektrolitami organizmu
 • Co to jest Pressure Blood Diastolic dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie
 • Co to jest Cukrzyca zamienia w glukozę, czyli formę cukru. Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który umożliwia
 • Co to jest Rzucawka okresie ciąży nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i napadu drgawek kloniczno-tonicznych połączonych z utratą
 • Co to jest Bóle w klatce piersiowej która go wywołuje. Różne jednostki chorobowe powodują inny rodzaj bólu, często charakterystyczny dla danej
 • Co to jest Skurczowe Ciśnienie górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Fallota Tetralogia najczęstsza sinicza wrodzona wada serca. Charakteryzuje się 4 elementami anatomicznymi:- wielopoziomowym
 • Co to jest Baroreceptory zlokalizowane są w ścianie zatoki szyjnej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną
 • Co to jest Wieńcowa Choroba niedokrwiennej serca; schorzenie polega na zwężeniu lub zamknięciu niektórych naczyń wieńcowych i zaburzeniu
 • Co to jest Moczu Zbiórka Dobowa laboratoryjnych; na podstawie próbki moczu zebranego przez całą dobę można ocenić między innymi: dobowe
 • Co to jest Białka Utrata Dobowa moczu; u zdrowych osób ilość białka w moczu nie przekracza 30 mg/dobę; pojawienie się większej ilości białka
 • Co to jest Kaszel pacjentów u lekarzy pierwszego kontaktu. Polega na odruchowej odpowiedzi organizmu na podrażnienie receptorów
 • Co to jest Ogólne Osłabienie dziesiątce najczęściej zgłaszanych dolegliwości w gabinecie lekarza rodzinnego. PENTOR w swoich danych
 • Co to jest Abpm automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w
 • Co to jest Kostka Wskaźnik index – ABI) jest używany do oceny stanu naczyń tętniczych kończyn dolnych. Wyznaczenie wartości ABI jest
 • Co to jest Hipercholesterolemia LDL-C) w osoczu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi European Society of Cardiology za nieprawidłowe uznaje się
 • Co to jest Senny Bezdech Obturacyjny zablokowania przepływu powietrza przez gardło podczas snu, powstający pomimo zachowanej aktywności mięśni
 • Co to jest Ciała Masy Wskaźnik masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu
 • Co to jest Insulina wysp trzustki, odpowiedzialny jest za wykorzystanie cukru (glukozy), jego działanie powoduje obniżenie
 • Co to jest Terapia choroby; wśród pojęć związanych z terapią wyróżnia się: terapię farmakologiczną (farmakoterapia), czyli
 • Co to jest Gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, jest odpowiedzią organizmu na działanie szkodliwych czynników. Przedział między
 • Co to jest Bmi określa stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu
 • Co to jest Krwionośny Układ tętnic (prowadzących krew od serca do tkanek obwodowych i narządów), naczyń włosowatych i żył (prowadzących
 • Co to jest Metaboliczny Zespół Federation (IDF) jest to występowanie:1.) otyłości brzusznej, zdefiniowanej jako obwód talii 80 cm u
 • Co to jest Chromochłonny Guz zazwyczaj łagodny nowotwór, zlokalizowany najczęściej w rdzeniu nadnerczy. Jest przyczyną ok. 0,2

Jak leczyć wysokie ciśnienie? Co to jest niskie ciśnienie?

Leczenie choroby nadciśnienie, lekarstwo na niedociśnienie, lek. na nadciśnienie.

Definicja Guz Chromochłonny, Zespół Metaboliczny, Układ Krwionośny, Bmi, Gorączka, Terapia, Insulina, Wskaźnik Masy Ciała, Obturacyjny Bezdech Senny znaczenie.

Co to jest Guz Chromochłonny, Zespół Metaboliczny, Układ Krwionośny leczenie.