badania dodatkowe

Czy pomocne?

Co to jest badania dodatkowe

Definicja: adania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego lub badania laboratoryjne, które mają na celu zebranie informacji umożliwiających dobór najskuteczniejszej metody leczenia; w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym są to najczęściej: badanie dna oka, echokardiogram, USG nerek i tętnic szyjnych, mikroalbuminuria, test doustnego obciążenia glukozą