ciśnienie optymalne

Czy pomocne?

Co to jest ciśnienie optymalne

Definicja: ciśnienie tętnicze nie przekraczające wartości 120/80 mm Hg