dobowa zbiórka moczu

Czy pomocne?

Co to jest dobowa zbiórka moczu

Definicja: sposób uzyskiwania materiału do badań laboratoryjnych; na podstawie próbki moczu zebranego przez całą dobę można ocenić między innymi: dobowe wydalanie białka, wydalanie poszczególnych jonów (sodu, potasu, wapnia), stężenie hormonów i produktów ich rozpadu - badania te służą od celów diagnostycznych; aby prawidłowo zebrać mocz z całej doby należy pierwszego dnia oddać pierwszy poranny mocz do toalety, a następnie każdą kolejną porcję zbierać do pojemnika, drugiego dnia pierwszą poranną porcję moczu należy zebrać do pojemnika, następnie zmierzyć objętość moczu uzyskanego z całej doby, a do laboratorium odnieść około 50-100 ml