echokardiografia

Czy pomocne?

Co to jest echokardiografia

Definicja: adanie wykorzystujące ultradźwięki, dzięki któremu można obejrzeć struktury serca (przedsionki, komory, zastawki serca); służy do oceny budowy i funkcji serca; wykonywane jest u osoby w pozycji leżącej sondą przykładaną do klatki piersiowej, nie wymaga przygotowania, jest bezbolesne