lipoproteiny

Czy pomocne?

Co to jest lipoproteiny

Definicja: związki lipidów z białkami, stanowią składniki struktury komórek oraz główny składnik osłonek mielinowych otoczek nerwów; występują także w osoczu krwi