nadciśnienie wtórne

Czy pomocne?

Co to jest nadciśnienie wtórne

Definicja: postać choroby nadciśnieniowej rozwijająca się na skutek innych schorzeń, takich jak, np.: zwężenie tętnicy nerkowej, guzy nadnerczy czy przysadki mózgowej