rozkurczowe ciśnienie tętnicze

Czy pomocne?

Co to jest rozkurczowe ciśnienie tętnicze

Definicja: (ang. diastolic blood pressure - DBP) najniższa "dolna" wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie osłuchowej pomiaru ciśnienia za wartość ciśnienia rozkurczowego przyjmuje się zwykle początek V fazy Korotkowa, gdy zanikają tony