wskaźnik masy ciała

Czy pomocne?

Co to jest wskaźnik masy ciała

Definicja: (ang. body mass index - BMI); stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (wyrażonego w m2); zakres prawidłowy to 18-25 kg/m2, jeżeli BMI wynosi 25-30 kg/m2, oznacza to nadwagę, jeśli przekracza 30 kg/m2 - otyłość