charakterystyka roztworów co to znaczy
Definicja Koloidalnych Roztworów Charakterystyka. Co to jest wykazują duże powinowactwo do ośrodka.

Czy pomocne?

Definicja Koloidalnych Roztworów Charakterystyka

Co to znaczy: roztwory koloidalne liofilowe – cząstki fazy rozproszonej wykazują duże powinowactwo do ośrodka dyspersyjnego, czyli rozpuszczalnika liofobowe – cząstki fazy rozproszonej nie wykazują powinowactwa do ośrodka dyspersyjnego, czyli rozpuszczalnika gdy fazą rozproszoną jest woda cząstki fazy rozproszonej są hydrofilowe cząstki fazy rozproszonej są hydrofobowe cząstka fazy rozproszonej jest w otoczce hydratacyjnej cząstka fazy rozproszonej adsorbuje na swej powierzchni jony jednego znaku z reguły są odwracalne z reguły są nieodwracalne najczęściej są to roztwory wodne substancji wielkocząsteczkowych (białka, skrobi, żelatyny, gumy arabskiej) tworzą je zole metali, ich tlenków, wodorotlenków, siarczków trwałość tych koloidów wiąże się z istnieniem otoczki hydratacyjnej trwałość tych koloidów wiąże się z istnieniem sił elektrostatycznego odpychania cząstek fazy rozproszonej, wywołanych przez jednoimienne ładunki powierzchniowe

Czym jest Charakterystyka roztworów znaczenie w Słownik na C .