helowce co to znaczy
Definicja Helowce. Co to jest 1s2, neon 1s22s22p6, argon 1s22s22p63s23p6. Helowce, czyli gazy.

Czy pomocne?

Definicja Helowce

Co to znaczy: Konfiguracja elektronowa wybranych gazów szlachetnych: hel 1s2, neon 1s22s22p6, argon 1s22s22p63s23p6. Helowce, czyli gazy szlachetne, są pierwiastkami bardzo rozpowszechnionymi we wszechświecie, chociaż na Ziemi występują w niewielkich ilościach, głównie w atmosferze. Helowce (poza radonem) otrzymywane są ze skroplonego powietrza w procesie frakcjonowanej destylacji. Hel można otrzymywać też z gazu ziemnego. Helowce są bezbarwnymi gazami, nie mają smaku i zapachu. Charakteryzują się bardzo niskimi temperaturami wrzenia i topnienia. Helowce, ze względu na swoją konfigurację elektronową, (całkowicie zapełniona powłoka walencyjna) są stosunkowo bierne chemicznie. Pierwszym otrzymanym związkiem helowców był heksafluoroplatynian ksenonu, powstający w reakcji heksafluorku platyny z ksenonem. Ksenon tworzy też związki chemiczne z fluorem: XeF2, XeF4, XeF6. Są to bezbarwne krystaliczne ciała stałe, powstające w bezpośredniej reakcji ksenonu z fluorem. Otrzymano również tlenki ksenonu, mające charakter kwasowy: XeO3 i XeO4. Ksenon wchodzi także w skład soli kwasów ksenonowych, takich jak H2XeO4 i H4XeO6.

Czym jest Helowce znaczenie w Słownik na H .