hybrydyzacja orbitali co to znaczy
Definicja Atomowych Orbitali Hybrydyzacja. Co to jest kombinacji liniowej walencyjnych orbitali.

Czy pomocne?

Definicja Atomowych Orbitali Hybrydyzacja

Co to znaczy: Hybrydyzacja to zabieg matematyczny polegający na kombinacji liniowej walencyjnych orbitali atomowych tego samego atomu. Otrzymane zhybrydyzowane orbitale są mieszaninami (hybrydami) orbitali wyjściowych i charakteryzują się jednakowym kształtem konturu i energią (co odróżnia je od orbitali, z których powstały). Typ hybrydyzacji określa, które walencyjne orbitale atomowe zostały poddane matematycznemu przekształceniu, a jednocześnie wyznacza rozmieszczenie przestrzenne powstałych hybryd. Hybrydy w przestrzeni ułożone są w sposób gwarantujący ich minimalne oddziaływania. Krótka charakterystyka typów hybrydyzacji: typ hybrydyzacji liczba i ułożenie hybryd nazwa hybrydyzacji sp dwie hybrydy ułożone liniowo hybrydyzacja dygonalna sp2 trzy hybrydy skierowane do naroży trójkąta równobocznego, leżące w jednej płaszczyźnie hybrydyzacja trygonalna sp3 cztery hybrydy skierowane do naroży tetraedru hybrydyzacja tetragonalna Przestrzenny układ hybryd danego typu: Hybrydyzacja sp Hybrydyzacja sp2 Hybrydyzacja sp3

Czym jest Hybrydyzacja orbitali znaczenie w Słownik na H .