Metody otrzymywania chlorków kwasowych

Czy pomocne?

Definicja Metody otrzymywania chlorków kwasowych

Co to znaczy: Chlorki kwasowe powstają w reakcji kwasu karboksylowego z PCl3, PCl5 lub SOCl2, np.:

Czym jest Metody otrzymywania chlorków kwasowych znaczenie w Słownik na M .