nomenklatura co to znaczy
Definicja Nomenklatura. Co to jest kwasowej, czyli siarczan(VI), a następnie – w kolejności.

Czy pomocne?

Definicja Nomenklatura

Co to znaczy: Nazwy systematyczne ałunów tworzy się, podając nazwę reszty kwasowej, czyli siarczan(VI), a następnie – w kolejności alfabetycznej – nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli; w dalszej kolejności podajemy wyraz „woda” poprzedzony myślnikiem, a na końcu – zawartość wody hydratacyjnej w cząsteczce ałunu. Nazwy ałunów to zwykle nazwy zwyczajowe, złożone ze słowa „ałun” oraz nazw metali, wchodzących w skład soli, połączonych łącznikiem. Jako pierwszą podaje się nazwę metalu występującego na III stopniu utlenienia, jako drugą – metalu na stopniu utlenienia I.

Czym jest Nomenklatura znaczenie w Słownik na N .