Odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych

Czy pomocne?

Definicja Odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych

Co to znaczy: węglowodory nasycone węglowodory nienasycone reakcja z Br2 w CCl4 nie odbarwiają roztworu odbarwiają roztwór reakcja z manganianem(VII) potasu np. w środowisku kwaśnym nie odbarwiają roztworu KMnO4 odbarwiają roztwór KMnO4

Co znaczy Odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych w Słownik na o.